DELA
Foto: Stefan Öhberg

Olofsvägsprojekt utan Åland

Landskapsregeringen ger inget ekonomiskt stöd till det europeiska kulturvägsprojektet ”Route of Saint Olavs ways” (Sankt Olofs vägar) som engagerar kommuner och organisationer i Sverige och Finland.
Syftet med kulturvägsprojektet, som nu har ett tiotal kommuner och organisationer i Sverige och Finland bakom sig, är att utforska och utveckla den gamla pilgrimsvägen mellan Trondheim i Norge och Novgorod i Ryssland.

Landskapet har fått en förfrågan från Söderhamn, en av de deltagande svenska kommunerna om Åland kunde tänka sig att engagera sig i det planerade projektet.

Det är fråga om ett europeiskt projekt och medel för förverkligandet skall också sökas från EU:s Central Baltic-program. Tilltänkt Leaderpartner är Åbo akademi.

Landskapsregeringen har dock beslutat meddela Söderhamns kommun att Åland inte kommer att ta aktiv del i projektet. Däremot tycker man nog att projektidén som sådan är intressant och man är beredd att bistå med sakkunnig information samt bild- och textmaterial om man får en förfrågan om detta.

Beslutet om att Åland inte inte aktivt engagerar sig i Olofsvägsprojektet fattades av kulturminister Johan Ehn vid enskild föredragning. (jk)