DELA

Nytt kulturprojekt för barn

Landskapsregeringen har godkänt projektet ”Kreativa barn” som kommer att erbjuda unga möjlighet att ta del av skapande verksamhet under professionell ledning.
Redan under hösten inleds projektet ”Kreativa barn” i Geta, Rangsby och en tredje ännu obestämd skola. Projektet riktar sig till årskurs 1 till 6 och barn mellan 7 och 12 år. Under 2019 kommer aktiviteterna att erbjudas i ännu fler skolor.

Barnen ska i grupper om 10 till 15 barn få delta i kulturaktiviteter i skolans lokaler efter skoltid. Aktiviteterna utgår ifrån tre teman: Arvet, Hälsa och trygghet, Skapande och kreativitet. Barnen ska genom projektet få kännedom om Ålands kulturarv och historia.

Ålands kulturdelegation, som ligger bakom initiativet, föreslår bland annat en segeltur med skeppet Albanus. De ska även få samverka i gemensamma aktiviteter såsom drama och dans för att främja de sociala färdigheterna.

Barnen får också prova på olika konstformer utveckla sitt eget skapande. I projektet ingår även kännedom om olika uttrycksformer genom att barnen får ta del av konserter, föreställningar och konstutställningar.

Målet är att trygga ungas rätt till kulturella och konstnärliga uttryck oavsett kön, etnicitet, funktionshinder eller ekonomisk situation. Man vill även att projektet ska skapa modeller för en fortsatt tillgång till kultur för barn och unga i skolan.

I årets landskapsbudget läggs 25 000 euro på ”Kreativa barn”, och nästa år då projektet breddas till fler skolor kommer Landskapet satsa 65 000 på aktiviteterna.