DELA

Nytt galeasbygge projekteras

Nej inte en ny Albanus. Men ett nybygge av en galeas kan nog småningom bli verklighet. Skeppsföreningen Albanus har initierat ett arbete som inom en tioårsperiod kunde resultera i ett nytt skeppsbygge i Sjökvarteret i Mariehamn. (På bilden Skeppsföreningen Albanus verksamhetsledare Kristian Öberg.)
Vid den Albanuskväll som hölls i Ålands sjöfartsmuseum i torsdags kom också planerna på ett nytt galeasbygge upp men man betonade att det är fråga om ett långsiktigt arbete. Det har nu gått 20 år sedan galeasen Albanus byggdes och därför finns ett behov av att tänka på framtiden.
– Det handlar också om att ta till vara de skeppsbyggnadskunskaper som finns från arbetet med Albanus och Linden, säger skeppsföreningens verksamhetsledare Kristian Öberg.


Tänker på framtiden
Han berättar att föreningens styrelsen gett en grupp Albanusvänner i uppdrag att försöka titta in i framtiden och det är i den gruppen som tankarna på ett nytt galeasbygge diskuterats. Just nu är det inga akuta problem med Albanus men fartyget är i den åldern att man måste se framåt.
Öberg betonar dock att man skyndar långsamt.
– I det första skedet skall vi nu försöka få fram en finansiär som kunde garantera oss en projektanställd för ett år. Den personen skulle titta på de ekonomiska förutsättningarna, på behovet av ett nybygge, på intresset hos tilltänkta skeppsbyggare, på hur ett bygge skulle kunna gå till om det blir av, och så vidare.


Ingen kopia
Enligt Öberg har man preliminärt talat om en snarlik galeas som Albanus men någon Albanuskopia blir det inte fråga om.
– Det kunde bli en något förbättrad variant med större bekvämlighet, ökad anpassning till olika myndighetskrav; ett fartyg med modernare teknik, eventuellt framdrivet med elbatterier som samtidigt kunde utgöra barlast.


Ungdomsverksamhet
En orsak till att man nu vill spana in i framtiden är också att man vill säkra föreningens omfattande ungdomsverksamhet, en aktivitet som indirekt är till nytta och för rekryteringen till den åländska handelssjöfarten.
Ett nytt galeasbygge i Sjökvarteret i Mariehamn kunde också bli en aktivitet som skulle locka både turister och annan publik.Om bygget blirav så har man preliminärt talat om en sjösättning år 2018.


Albanus kvar
Ett nybygge behöver inte innebära att man gör sig av med Albanus.
– Däremot kunde det bli en uppdelning där Albanus och den nya galeasen skulle ha lite olika uppgifter. Albanus kunde kanske blir mer av en föreningsbåt som skulle göra kortare seglatser, menar Kristian Öberg.
I den panel som samtalade kring Albanus förr, nu och i framtiden i Sjöfartsmuseet satt också Jerker Örjans, Catrin Palmqvist, Guy Andersson och Henrik Karlsson.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax