DELA

Nytt försök med Tunagården

Efter att under några år ha gått på sparlåga görs nu ett försök att blåsa liv i Kulturföreningen Tunagården. Första prioritet har, enligt ordförande Torbjörn Eckerman, förnyandet av taket på den gamla stenladugården som man vill göra till kulturhus. På bilden ses Eckerman med de modeller av Tunagården som hans själv, respektive Per-Erick Karlsson gjort.
För en vecka sedan kallade föreningens gamla styrelse till ett diskussionsmöte på folkhögskolan och den 24 februari skall det bli årsmöte på samma plats.
– Föreningen är inte riktigt död, säger Eckerman som också hoppas att man nu skall kunna blåsa nytt liv i hela det fantastiska projektet Tunagården.


Nya impulser
Hoppet om att kunna rädda Strömsviks säteris gamla stenladugård från 1879 och förvandla den till en kulturhus som kunde rymma många olika aktiviteter har funnits allt sedan tankarna började ta form i början på nittiotalet. Nu har det också kommit en del nya impulser.
Sven-Olof Sundberg, som flyttat tillbaka till Åland efter många år i Sverige och nu är pensionär, tog kontakt och ville engagera sig i arbetet. Det var hans farfars far som i tiden lät uppföra stenladugården, berättar Eckerman.
Till mötet för en vecka sedan kom nästan hela den gamla styrelsen. Sundberg var också med liksom Per-Erick Karlsson, som för ett antal år sedan gjorde en modell med en vision av den upprustade ladugården. Med från den gamla styrelsen Ulf, Björn och Knut Grüssner och även Isa Hällström.
Deltagarna var eniga om att man borde göra ett nytt försök att komma vidare och nästa anhalt blir nu årmötet som skall hållas söndagen den 24 februari klockan 14.
Enligt Torbjörn Eckerman, som är beredd att fortsätta som föreningens ordförande åtminstone ett år till, hoppas man på stor uppslutning. Han betonar att mötet är öppet för alla intresserade och att man gärna också tar emot nya medlemmar.


Taket viktigast
Enligt Eckerman finns det en hel del idéer om vad huset kunde användas till, men samtidigt också ett behov av att prioritera.
– Det verkligt viktiga i det här skedet är att byggnaden får ett nytt tak så att förfallet kan stoppas.
I ett tidigare skede fanns en kostnadsberäkning på ett nytt tak som gick på cirka 200.000 mark, men den kalkylen är inte aktuell idag utan måste göras om. Det handlar om att få bort det tunga taket av cementtegel, rikta och renovera takstolarna och sedan lägga ett nytt tak. På en gammal bild kan man se huset med halmtak och det är också en möjlighet som diskuterats. Pärttak eller filttak är dock troligare alternativ. Helst vill man, enligt Eckerman, undvika plåt eftersom det materialet ger buller vid regn och blåst och dessutom problem med kondens.


Kursmöjlighet
– Blir det ett pärttak så kunde det också bli en aktivitet i sig i form av en kurs i pärttillverkning. Går allt bra så kunde en sådan kurs kanske hållas om ett och ett halvt år, sommaren 2009, säger han.
Eckerman är övertygad om att synen på Tunagården kommer att förändras i positiv riktning så fort den får nytt tak. Nu ser den ganska anskrämlig ut och en upprustning känns som något nästan ogörligt.
– Det skulle vända direkt om den fick ett nytt tak, säger Eckerman.


Äger marken
I början av nittiotalet var Finströms kultur- och biblioteksnämnd aktivt engagerad i projektet och sedan tillkom föreningen som också köpte in stenladugården och ett markområde på en hektar. En mindre del har senare avyttrats åt landskapet för parkeringen vid folkhögskolan.
I tiden uppvaktade man också landskapet för att få loss pengar för det fortsatta arbetet, men det försöket föll på att det skulle ha krävts att kommunen också skulle ha haft möjlighet att ställa upp.
Hur det ekonomiska skall lösas har Torbjörn Eckerman fortfarande ingen aning om men han hoppas att det skall gå både för att Tunagården i sig har sådana värden att den bör räddas för eftervärlden och att den upprustad kunde ge möjlighet till en mängd aktiviteter.
– Närheten till folkhögskolan med dess kök och internat är en avgjord fördel, säger han och tycker inte heller att det är omöjligt att en del av Tunagården kunde hyras ut till landskapet för att inrymma den metallverkstad som behövs för hantverksutbildningen som nu byggs ut vid folkhögskolan.


Midsommarstång
En konkret aktivitet som kulturföreningen Tunagården kunde ta upp är enligt Eckerman midsommarfirandet.
– Det har inte på länge funnits någon midsommarstång vid folkhögskolan och i dagens läge skulle en sådan inte riktigt passa in på skolgården. Ängen vid Tunagården kunde bli platsen för en ny midsommarstång och föreningen kunde ta ansvaret för firandet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax