DELA

”Nyman borde ha varit självklar för frimärke”

– Hela idén är löjlig. Att rösta om vilken författare som skall få plats på ett frimärke är ju inte som att rösta om vilken hundvalp som är vackrast.
Det säger Isa Hällström, ordförande i Valdemarsällskapet.
– Det är helt enkelt inte seriöst, tillägger Kerstin Gäddnäs som är styrelsemedlem.
Valdemarsällskapet har reagerat skarp på det frimärkshäfte som Posten Åland planerar att ge ut. Häftet får tre frimärken och redan utsedda som motiv är Anni Blomqvist och Ulla-Lena Lundberg. Om det tredje märket skall allmänheten rösta och bland en rad namngivna kandidater, äldre och yngre, återfinns också Valdemar Nyman.
– Vi har tagit illa upp, säger Isa Hällström.


”Första namn”
Valdemarsällskapets styrelse behandlade frågan vid sitt möte nyligen och beslöt att man måste göra sin röst hörd.
– Valdemar Nyman borde ju ha varit självskriven som första namn. I synnerhet som vi aktualiserade frågan om ett frimärke redan till hans hundraårsjubileum 2004.
Då vill Posten inte ge ut ett märke med hänvisning till att man ville undvika prejudikat kring hundraårsjubileer.
– Den synpunkten accepterar vi, men tycker att man borde ha beaktat att han redan framförts när man nu skulle välja motiv, säger Isa Hällström.
– Han var ju en så mångsidig författare med en omfattande produktion, säger Kerstin Gäddnäs.
– Enda ålänning som fått Svenska akademins stora pris, tillägger Isa Hällström.


”Populistiskt”
Hela idén med en omröstning i detta sammanhang tycker Hällström och Gäddnäs verkat populistisk. Enligt deras mening kan man inte sätta samman en lista med så olika namn. De konstaterar också att många som kunde ha funnits med fattas.
– Varför är inte till exempel Åsa Lind med, eller Sten-Erik Abrahamsson?
Men det man framför allt tycker är alltså att Valdemar Nyman borde ha varit självskriven och nu hoppas man att så många som möjligt skall rätta till den saken i omröstningen.
– Vi hoppas att folk skall inse det absurda i att han inte finns med bland de redan utvalda, säger Isa Hällström.


Postens beslut
På Posten Åland säger affärsområdeschef Anita Häggblom att beslutet om frimärksomröstningen tagits i postens egen frimärksgrupp, som alltid fattar besluten i utgivningsfrågor.
Enligt vad Nyan erfar har frågan om omröstningen inte diskuterats i det rådgivande frimärksrådet som däremot nog ansett att Anni Blomqvist och Ulla-Lena Lundberg var tämligen självskrivna som motiv.
– Utgivningen av författarfrimärkena har varit uppe i rådet även om man där inte diskuterat saken i detalj, säger Häggblom.
Till Nyan säger Häggblom också att de reaktioner man fått från allmänheten sedan tävlingen kungjordes har varit mycket positiva.
– Så fort saken nämndes i tidningarna kom det folk till bokhandlarna som ville rösta. Det visar att det här engagerar ålänningarna och det är vi ute efter.
Hon tillägger dock att hon också har full förståelse för att det kan finnas de som har andra åsikter.


Även andra namn
– I frimärksgruppen är vi inte experter på det här området och därför sökte vi hjälp när det gällde urvalet av författare. Dessutom kan man i omröstningen även föreslå andra författare än dem som finns på listan.
Frimärksgruppen hade kallat bibliotekschef Eva Gustafsson-Lindvall till ett möte för att få fram namn.


Författarlista
Till Nyan säger Lindvall att hon gick till mötet med den lista på åländska författare som också finns på bibliotekets hemsida. Först på mötet fick hon veta att två författare redan hade valts ut och att man planerade att rösta bara om den tredje.
– På mötet kryssade jag som förslag för några namn som jag tyckte var tillräckligt kända för att det skulle vara meningsfullt att rösta om dem.
– När det gäller Valdemar Nyman tycker nog också jag att han borde ha varit självskriven, tillägger hon.


Även nu levande
På Nyans fråga om blandningen av författare inte är ett problem, med såväl äldre bortgångna som unga aktiva, svarar Anita Häggblom att Posten Åland inte har några bestämmelser om att det inte skulle gå att avbilda nu levande personer på frimärken.
– Det finns postverk som har bestämmelser om att levande personer inte får bli frimärksmotiv, men här är det fritt fram.
Att man valde att ordna en omröstning beror, enligt Häggblom, på att man från tidigare har bra erfarenheter av sådana. Att omröstningar engagerar såg man i samband med utgivningen av frimärken med kattmotiv och temat åländsk sommar för något år sedan.
– Ju fler som kan aktiveras desto bättre, säger Anita Häggblom.


Inleds i dag
Omröstningen om författarfrimärket inleds i dag och pågår hela månaden.
De namn som man kan välja mellan om man inte vill skriva in något annat namn är: Johannes Salminen, Karl-Erik Bergman, Kent Danielsson, Leo Löthman, Katarina Gäddnäs, Runar Salminen, Georg Kåhre, Sanna Tahvanainen, Valdemar Nyman, Isela Valve och Carina Karlsson. Utöver i bokhandlarna, på stadsbiblioteket och postkontoren kan man rösta via postens hemsida på internet under adressen http://www.posten.ax.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax