DELA

Nymålad Vasatid på Kastelholms slott

Hur bodde slottsfolket på Kastelholms slott under Vasatiden?
Det skall man nu få en bättre uppfattning om när interiören, innerväggarna av trä i Norra längans mellanvåning får dekorationsmålningar. Konstnären Dick Häggblom utför arbetet. (På bilden, närmast kameran, Häggblom tillsammans med Silvana Fagerholm-Sjlöblom och Piotr Palamarz.)
Enligt slottets verksamhetsledare Silvana Fagerholm-Sjöblom är det viktigt att kunna visa att slottet inte bara bjöd på de kala och kalla stenväggar som man nu kan se i ruindelen av slottet. Samtidigt som de dekorationsmålade innerväggarna ger en uppfattning om hur det kan ha sett ut i ett slott som Kastelholm en gång i tiden så har hela konstruktionen en pedagogisk funktion.
Man har också byggt kistbänkar som användes både som sittplatser och för förvaring och även de skall småningom dekorationsmålas.


Antydan, tolkning
Antikvarie Piotr Palamarz, som tagit fram de förebilder och historiska data som målningarna bygger på, framhåller att det inte är fråga om någon rekonstruktion eftersom man helt enkelt inte vet hur det såg ut en gång i tiden.
– Det är mera som en pedagogisk antydan, en tolkning, säger han.
Att det funnits träkonstruktioner i utrymmena vet man dock genom att man funnit spår av träbjälkar i konstruktionerna.


Förebilder finns
När det gäller de nu aktuella dekorationsmålningarna nämner Palamarz liknande målningar i Kalmar slott, Gripsholms slott och i Rydboholms slott i Uppland som förebilder. Av dem har man valt att närmast följa målningar från tiden omkring 1570 på Rydboholm – då bebott av ätten Brahe.
Men medan förebilderna på Rydboholm innehåller en del porträttmålningar har man på Kastelholm valt vapensköldar, genomgående framställda med den kända Vasakärven som centralt motiv.


Moderna färger
Om man skulle ha varit historiskt trogen förebilderna så skulle målningarna ha gjorts i tempera. Enligt Silvana Fagerholm-Sjöblom diskuterades detta men man stannade ändå för ett annat alternativ.
– Man måste ta hänsyn till det slitage som förekommer. Vi vill ju inte spärra av utrymmena och då kan vi inte riskera att behöva måla om efter ett par år, säger Piotr Palamarz.
Dick Häggblom, som utför själva målningsarbetet, berättar att det man nu använder är en matt oljefärg.
– En helt modern färg med nummerbeteckning som gör att det går att få fram ny färg ifall man behöver bättra på någonting i framtiden.


Målar på frihand
Häggblom berättar att han utför dekorationsmålningarna helt på frihand, bara där han velat åstadkomma skuggeffekter som antyder lister och upphöjningar har han använt en del hjälpmedel.
Alla vapensköldarna – som utgör små konstverk i sig – är målade på frihand.
Dick Häggblom har utfört en del dekorationsmåleri tidigare. Han nämner bland annat ett par större målningar för Lemböte lägergård.
– Sedan har jag ju gjort en hel del teaterkulisser – men ingenting som är så stort som det här. Det har varit ett mycket intressant arbete, säger han.


Får ta sin tid
Den som besöker slottet under sommaren får se en målning som ännu är under arbete, men det är intressant eftersom man då kan se hur den omålade väggytan kontrasterar mot den målade. Till Nyan säger Dick Häggblom att han hoppas att arbetet skall vara klart i slutet av sommaren.
– Men det måste få ta den tid det tar, tillägger han.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax