DELA

Nyanartikel inspirerade till pjäs

Under slaget om Bomarsund i augusti 1854 dök annonser om turistresor till krigsskådeplatsen upp i Aftonbladet i Stockholm.
En artikel i Nyan om detta inspirerade författaren och dramatikern Laura Ruohonen till pjäsen ”Sotaturistit” (Krigsturisterna) som just nu spelas på Kansallisteateri i Helsingfors. Den kan också komma upp på svenska i Stockholm. (På bilden Jani Karvinen, Seele Sella och Timo Ruuskanen.)
Det var förre landskapsarkivarien Bjarne Henriksson som hade funnit ett par klipp ur Aftonbladet som skildrar lustresor till Bomarsund under kriget.
De snabbgående ångfartygen Motala, Sundsvall, Linköping och Svithiod förde turister till krisgsskådeplatsen. I en intervju våren 2004 med Nyans Kiki Alberius-Forsman berättade landskapsarkivarie Håkan Axelsson, som tillträdde efter Henrikssons frånfälle, att han beslutat undersöka möjligheten att köpa in tidningsläggen med Aftonbladet för augusti 1854 på mikrofilm, något som också gjordes.


Inspirerades
Laura Ruohonen, som är en av Finland mest kända moderna dramatiker och professor vid teaterhögskolan, säger till Nyan att hon redan tidigare haft tankar kring detta att många nyfikna dras till krig och katastrofer. Men det vara när hon under sin semester på Åland läste artikeln i Nyan som hon fick idén till den pjäs som hade premiär i slutet av november.
Hon berättar att hon kontaktade Håkan Axelsson, som hade skaffat fram mikrofilmsmaterial från riksarkivet i Stockholm.
– Jag blev mycket vänligt bemött av Axelsson som såg till att jag kunde få kopior på hela materialet.


Positivt mottagande
Pjäsen som hade premiär den 26 november på finska nationalteatern, Kansallisteatteri, har över lag fått positiv kritik och Laura Ruohonen säger också att många som sett pjäsen och tagit kontakt tyckt att den tar upp ett intressant tema.
I uppsättningen tar man fasta på det absurda och till och med farsaktiga som temat inbjuder till: att människor vill bege sig på en liten lustresa för att låta sig fascineras och förfäras av ett krig.


Brist på empati
Laura Ruohonen säger att hon tycker att problematiken har relevans också i vår egen tid. Varför dras människor till krigshändelser, varför samlar man på souvenirer från krigsskådeplatser?
– Människor är kapabla till mycket goda och fina saker men också till grymheter, säger Ruohonen som tror att de som dras till farliga händelser söker en känsla av att de lever, att det egna livet känns större när man kommen nära faran.
– Men, säger hon, det handlar också om avsaknaden av empati, av inlevelseförmåga. Man betraktar någonting utifrån men kan inte leva sig in i hur det verkligen är.
Hon ser också en tendens hos oss som bor här i det trygga Norden att se på den övriga världen och det som händer där på detta distanserade sätt. Vi behöver inte delta och leva oss in i det som verkligen sker fast vi nog förfäras över det..


Också på svenska
Laura Ruohonens pjäs spelas nu på finska men regissören Åsa Kalmér kommer från Sverige och på Nyans fråga svarar Laura Ruohonen att det är möjligt att pjäsen också kommer på svenska.
– Det har faktiskt redan gjorts en preliminär översättning till svenska och Åsa Kalmér undersöker möjligheterna att sätta upp den också i Stockholm.


Åland i TV-magasin
Om Åland och tillkomsten av pjäsen handlar också ett program i serien K-reppu (kulturryggsäcken) som sänds i Finlands TV1 lördagen den 13 december kl. 11.35. Laura Ruohonen berättar att man vid inspelningen av programmet också besökte Åland och även landskapsarkivet.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax