DELA

Nya böcker om djurliv under havsytan

Lagom till jul utkom två under-fulla böcker om livet i havet: Stefan Edmans Kosterhavet, och Frank Emil Moens ”Djurliv i havet”. Med populärvetenskapliga naturböcker är det som med böcker om skärgården, de visar mest yta och går inte på djupet, skriver Christian Pleijel. (På bilden havsborstmasken Sabella.)


Men med dessa båda böcker är det annorlunda. Jag hoppas många fick dem i julklapp, om inte vill jag säga att det inte är för sent att skaffa sig ett ex eller låna dem på biblioteket.


Hemma hos Sabella
På 83 meters djup utanför Tjärnö får Stefan Edman syn på Sabella, den blåskimrande havsborstmasken med tjusigt påfågelbräm. Han får syn på den tack vare en fjärrmanövrerad undervattensfarkost som är utrustad med kamera och starka strålkastare.
En del havsborstmaskar simmar fritt omkring, andra gräver ner sig i bottenslam, somliga tar skydd i rör som de själva har byggt. Sabella.är en sådan som bygger rör. Hon sitter på bottnar från tjugofem meters djup och du kommer henne nära i denna bok.


Under ytan
Boken Kosterhavet behandlar Sveriges tjugonionde nationalpark. Det är den första nationalparken under ytan och djuren i havet är i fokus. Många av dessa djur brukar sällan uppmärksammas. Med magiska undervattensfoton och populärvetenskapliga ”hemma-hos-reportage” möter vi sjöpungar, havsrosor, havsanemoner och armfotingar. Vi träffar sjögurkan som spottar ut sina inälvor när den vill skydda sig mot fiender.
Vi smygtittar på hummerhonan när hon klär av sig inför parningen. Vi får veta att nordhavsräkan är hane fram till en ålder av cirka två år, då den byter kön och blir hona – en klok och flexibel strategi för att framgångsrikt föra sina gener vidare in i framtiden. Också bottenkartan på sidan 145 är fascinerande – just vad jag skulle önska fanns över Kökars 748 kvadratkilometer varav endast 58 ligger över havsytans nivå.
Stefan Edman, som senast var på Åland för Franciskusfesten 2005, har ett underfundigt och nyfiket sätt att betrakta världen och ett typiskt och fängslande sätt att berätta om vad han ser. Ett trettiotal av bilderna i boken är tagna av professor Fredrik Pleijel, bland annat omslagsbilden som föreställer en 2 mm stor bläckfiskunge. Det känns särskilt kul för mig eftersom Fredrik är min lillebror.


Torrt på djupet
Frank Emil Moens ”Djurliv i havet” är torrare, mindre poetisk men minst lika spännande. Här återfinner vi Sabella på sidan 227, på bild finns hon både på sida 14, 196 och 764 (det är en rejäl bumling till bok som ni förstår). Tyvärr kan Sabella inte leva i åländska vatten, de havsborstmaskar som finns hos oss och som nämns i boken är Hediste diversicolor på sidan 205 och Marenzelleria viridis på sidan 201 (egentligen av ett artkomplex om minst tre arter som invandrat i Östersjön de senaste 20 åren).
Det finns 70 fiskarter i södra Östersjön men bara 22 i Ålands Hav. Det är vattnets salthalt som påverkar mångfalden arter. I gengäld kan individantalet vara överväldigande – på vissa platser representeras bottenfaunan av en enda art som förekommer i enorma mängder.
Där det är 20-30 promille salt, som i Kattegatt, finns det 27 skilda svampdjur, 18 arter av havsanemoner och 150 olika havsborstmaskar, 132 sorters märlkräftor, 87 musselarter och 35 skilda tagghudingar. I Mellersta Östersjön med 6 promilles salthalt finns inga svampdjur, inga havsanemoner, 4 olika havsborstmaskar, 5 sorters märlkräftor, 5 musselarter och inte en enda tagghuding.


Guide till marin fauna
Frank Emil Moens bok är en guide till norra Europas marina fauna med fotografier av Erling Svensen och översättning till svenskan av Fredrik Pleijel. Boken inleds med systematik och en översikt av olika naturtyper där Östersjön beskrivs på fyra sidor, samt hur klimatförändringarna påverkar havsmiljöerna. Resten av boken är sjuhundra artbeskrivningar med insprängda faktarutor om djurens beteende och ekologi samt 1.200 bilder i huvudsak tagna under vattenytan.
Det sägs att Månens yta är mer kartlagd och känd än bottnarna i våra hav. Den här boken kan hjälpa dig en bit på väg från ytlig kunskap till djup.

CHRISTIAN PLEIJEL


kultur@nyan.ax

Litteratur
”Kosterhavet – Sveriges första nationalpark under ytan”
Ny bok av Stefan Edman, Naturvårdsverket/Gullers 2009.
Frank Emil Moen: ”Djurliv i havet” . Norstedts 2009.