DELA

Nya Bio Savoy får två salonger

Två salonger, en på 290 platser och en helt ny på 90 platser. Det är huvudingredienserna i de ritningar för Bio Savoys ombyggnad som arkitekt Folke Wickström tagit fram.
– Jag är mycket nöjd. Det här är den bästa tänkbara lösning som finns, säger fastighetsägaren Patrik Landell.
(Den nya salongen inryms i en utbyggnad längs Savoys östra sida, alltså till höger på bilden. Den nuvarande takvåningen rivs delvis och ger rum för en takterrass mot Nygatan.)


Landell och Wickström är också mycket nöjda med att man nu i princip nått samförstånd med staden och landskapet om villkoren för utbyggnaden. Stadsplanenämnden kommer att behandla den stadsplaneändring som behövs i början av april, sedan går frågan vidare till stadsstyrelsen och fullmäktige. Blir det positivt beslut där – som man hoppas – så ställs förslaget sedan ut till påseende.
Både för Landell och Wickström har det varit viktigt att finna en lösning som så långt som möjligt tar till vara Erik Bryggmans funkisarkitektur och ändra så litet som möjligt på dennes lösningar.


Två salonger
– Det har inte varit alldeles lätt. Den nuvarande biosalongen är helt enkelt för stor med sina 400 sittplatser. Länge sökte vi en lösning som skulle ha inneburit att den skulle ha delats upp i en större och en mindre salong, men det skulle ha förvanskat den stora salongens proportioner.
Det man stannade för var att placera en mindre salong med 90 sittplatser i en utbyggnad längs med biografbyggnadens östra sida och med ingång från den nuvarande biograffoajén, ungefär där glasväggen mot öster finns i dag.
Att få en biograf med två salonger gör det möjligt att visa parallella program, till exempel barnfilmer och vuxenfilmer eller större publikfilmer och filmer riktade till en smalare publik samtidigt. Eller så kan man ha möten eller konferenser i en av salongerna och ändå visa film i den andra. Den allmänna trenden i dag är att biograferna har minst två, ibland flera salonger.


Scenen byggs ut
Problemet med att den stora salongen varit för stor löser man genom att minska sittplatserna med sex stolsrader så att 290 platser blir kvar.
I stället har Folke Wickström ritat in en utvidgad scen som skall ge bättre förutsättningar för att använda den stora salongen för konserter och andra kulturprogram. Dessutom kommer man också att restaurera viktiga inredningsdetaljer.
– De ursprungliga arrangemangen med flera skikt av ridåer skall återställas. Takarmaturen som ursprungligen haft en dimfunktion skall även restaureras, halvpelarattrapperna mot ytterväggarna och senare insatta akustikskivor skall avlägsnas och tak och ytterväggar återfå sina ursprungliga färgnyanser.


Öppnas upp
Wickström nämner också att biografen nu får förbindelse med de övriga utrymmena, både genom trappor och hiss, något som kommer att öka möjligheterna att utnyttja byggnaden och få olika funktioner att stöda varandra.
Den utbyggda salongen längs husets östra sida anpassas till husets fasad och några större förändringar blir det inte om man bortser från att husets takvåning – som inte ingick i Bryggmans ursprunglig plan – delvis kommer att rivas för att ge utrymme för en takterrass mot Nygatan. Om det är möjligt att genomföra skall också Bryggmans ursprungliga svävande skärmtak över entrén återställas och de moderna ytterdörrarna i metall skall ersättas av trädörrar enlight Bryggmans ritningar.


Bion tar paus
Biografverksamheten i Savoy avslutas nu på söndag, den 22 mars. Hur snabbt biografen kan öppnas igen beror på den fortsatta behandlingen av stadsplaneändringen som bestämmer hur fort den egentliga byggstarten kan ske. Hittills har man bara kunnat ta itu med vissa inre rivningsarbeten i fastigheten.
– Kanske om ett eller ett och ett halvt år kan Bio Savoy öppna igen, säger Landell.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax