DELA

Ny webportal för unga i Norden

– Nu har vi skapat grunden, plattformen, men vi hoppas att den skall byggas på hela tiden.
Det säger Helle Trolle, som tillsammans med Katrine Holst presenterade den nya nordiska ungdomsportalen i Mariehamn i går.
Helle Trolle och Katrine Holst jobbar på Danmarks radio och har haft i uppdrag av Nordiska ministerrådet att skapa en webportal för unga i Norden. Enligt Helle är den särskilt avsedd för skolbruk.
– Det finns ju olika läroplaner i de olika nordiska länderna men vi hoppas att portalen skall kunna fungera som inspirationskälla och hjälpa till med att ”dra in Norden” i undervisningen, ett komplement till läroböckerna.


Gott mottagande
Den respons man fått när portalen presenterats har hittills varit enbart positiv. Med vid presentationen på Nordens institut på Åland i går var läraren Tony Jansson med ett tiotal sexor från Rangsby skola i Saltvik och även han trodde att portalen nog skulle komma till nytta i undervisningen.
– Vi använder ju datorn allt mera.
Helle Trolle och Katrine Holst hoppas att man via portalen skall kunna peka både på det som är likt och olikt i Norden.
Mycket bygger i det här skedet på material som man funnit i Danmarks radios arkiv eller fått via de övriga nordiska radio- och tv-bolagen. Mera hoppas man få tag på framöver, bland annat från Åland.


Fyra områden
På websidan som man hittar under adressen http://www.dr.dk/norden finns material inom fyra områden: geografi, historia, att var ung i Norden och självstyre. Eftersom det ingår material på svenska, finska, danska, norska och isländska hoppas man också att portalen skall komma till nytta i den nordiska grannspråksundervisningen.
Man kan finna såväl skriftlig information som små filmsnuttar – så kallade postkort – som koncentrerat berätta om olika ämnen. Under rubriken geografi visar Helle och Katrine till exempel en filmsnutt som presenterar olika olika aspekter av Åland. Med finns såväl äppelodling som chipstillverkning och demilitarisering.
Kanske glömmer man i misstag 1918 när man påstår att inte ett skott lossats på Åland på 150 år om man bortser från vårjakten. Och bristerna i bildmaterialet kommer fram när man visar bilder med hastighetsåkning på skridsko och backhoppning, något som nog inte i dag förekommer på Åland.


Skall kompletteras
Men portalen är under uppbyggnad och man kompletterar materialet hela tiden.
– Det finns inte så mycket om Åland i Danmarks radios arkiv. Vi hoppas få mera material från Ålands radio.
Åsa Juslin på Nordens institut på Åland vet berätta att landskapsregeringen bidragit med en del material.


Linus från Strandnäs
Men de som gjort portalen har också åkt runt själva och gjort en del intervjuer.
Under rubriken ung i Norden kan man bland annat se en film med Linus från Mariehamn som berättar om sin vardag. Linus är bland annat aktiv i Strandnäs FBK och hoppas kunna bli brandman när han blir stor. Han berättar att han valt att läsa finska i skolan fast språket är svårt och att han på kvällarna ibland hänger med sina kompisar vid Tombos grill i Strandnäs.


Sänd in bilder!
För att komplettera sidan med ungdomar i Norden vill man också att unga runt om i Norden skall sända in stillbilder med bildtexter.
– Vi hoppas också kunna bygga ut plattformen med bland annat ung musik och ung litteratur framöver, säger Helle Trolle.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466

Foto: STEFAN ÖHBERG

stefan.ohberg@nyan.ax