DELA

Ny opera av Lars Karlsson

Tonsättaren Lars Karlsson (bilden) gör sin första opera som framförs på finska. Verket, med libretto av författaren Lars Huldén, är planerat att få sitt uruppförande i Fredrikshamn i augusti 2009 inför 200-årsminnet av den fred som slöts i staden efter 1808-09-års krig.
Karlsson beskriver verket som en historisk opera av klassiskt snitt.
– En typisk så kallad Grand Opera, säger han.
Den omstridde Göran Magnus Sprengtporten (1740-1819) som blev storfurstendömet Finlands första generalguvernör, är huvudperson men operan får många medverkande. Det är liv och rörelse. Hästar, vagnar och mycket annat skall finnas med.
Huldéns libretto är redan färdigskrivet och Karlsson är på väg med musiken. Han berättar att han hittills hunnit avverka halva första akten men att mycket arbete ännu återstår.
Freden i Fredrikshamn slöts den 17 september 1809, men man har ändå valt att ge operan något tidigare för att inte riskera bakslag på grund av vädret som kan vara nyckfullt i september.


Spelas i bastion
– Premiären är planerad till första veckan i augusti och den kommer att ske i historisk omgivning i den gamla bastion i staden där man brukar hålla olika sommarevenemang. Spelplatsen är försedd med tälttak och stämningen påminner litet om den vid operafestspelen i Nyslott, säger Karlsson.
Det är Fredrikshamns stad som är beställare av verket, men enligt Lars Karlsson kommer det nog att behövas också andra sponsorer för att ro projektet i hamn.
– Fredrikshamn har ju på senare tid haft en del ekonomiska motgångar bland annat på grund av nedläggningen av massafabriken i Summa, konstaterar Karlsson.


Ålänningar välkomna
Han hoppas att det skall vara möjligt att få loss sponsorpengar eftersom det handlar om en viktig historisk händelse som berör såväl Finland som Ryssland och Sverige.
– Också åländska sponsorer är naturligtvis mycket välkomna, tillägger han.
Operans libretto har Lars Huldén skrivit på svenska, men den finska översättningen är i goda händer, konstaterar Karlsson.
Pentti Saaritsa, en av våra mest framstående poeter, gör översättningen.


Kanske Bomarsund
Eftersom librettot skrivits på svenska så borde det enligt Lars Karlsson vara fullt möjligt att ge operan också på svenska ifall det finns en efterfrågan. Själv tycker han att Bomarsund kunde utgöra en bra miljö för ett uppförande på svenska.
– Den skulle verkligen sitta bra i Bomarsund, säger han.
”Haminan rauha” (Freden i Nystad) är titeln på verket.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

tfn 528 466
Fotnot: Freden i Fredrikshamn undertecknades den 17 september 1809 och trädde i kraft den 13 oktober 1809. Freden medförde helt nya utgångspunkter för Finlands ställning. För Sverige betydde fredsavtalet stora territoriella förluster, men för Finland innebar avträdelserna till Ryssland en början på territoriell uppblomstring. Västerbotten öster om Torne och Muonio älvar och nästan hela Torneå Lappland anslöts till Finland vid sidan om de övriga landskapen. Källa: jubileumsårets hemsida.