DELA

Ny förening för jazz och blues

Jazz- och bluesintresserade på Åland bildar förening. Den 5 februari hålls konstituerande möte. Mariehamn Jazz & Blues r.f. föreslås bli namnet. (På bilden spelar Lars Erstrand Four på Park under fjolårets vinterjazz.)
I slutet av fjolåret beslöt Jazzklubben i Mariehamn att ta en paus under detta år eftersom intresset inte riktigt räckte till för att hålla verksamheten i gång. Alltför mycket arbete föll på en liten grupp entusiaster i styrelsen.
Men nu ser alltså en ny sammanslutning dagens ljus med verksamhet på samma musikområde.


Intressegrupp
I den intressegrupp som arbetat med föreningsplanerna återfinns Sune Eriksson, Tom Eckerman, Kenneth Fogström och Robert Zetterqvist.
I ett pressmeddelande skriver gruppen:
– Vi är några musikintresserade blues- och jazzintresserade på Åland som under en längre tid funderat över hur man skall gå till väga för att utveckla intresset för blues- och jazzmusik på Åland. Efter långa och väl genomtänkta diskussioner har vi nu beslutat oss för att bilda en förening vi valt att kalla Mariehamn Jazz & Blues r.f.


Öka intresset
Föreningen har som målsättning att organisera blues- och jazzintresserade och – tillsammans med lokala företag och föreningar – skapa och utveckla intresset och förutsättningarna för evenemang, konserter, möten och sammankomster.
Man har också utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för detta år. Målsättningen är att samla medlemmar med intresse för blues- och jazzmusik, skapa ett internetforum, samarbeta med lokala företag och föreningar så att flera och bättre blues- och jazzevenemang kan genomföras på Åland, arrangera blues- och jazzjam för lokala musiker och intresserade, arrangera en bluesfest i sommar eller i höst, samt arrangera resor till jazz- och bluesevenemang i närområdet.


Konstitueras
Föreningens konstituerande möte hålls på Park Alandia Hotell den 5 februari kl 18, alltså i anslutning till årets upplaga av Mariehamn Winter Jazz, som pågår 4-7 februari.
Ett förslag till stadgar för den nya föreningen läggs då fram.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax