DELA
Foto: Ida K Jansson

Ny bok om sjömansliv på 80-talet

Krister Martell jobbade som mässkalle ombord på olika mindre kylfartyg på 1980-talet. Nu har han skrivit en bok om sina erfarenheter av åren till sjöss.
Det hela började med Facebook-gruppen ”Vi som varit till sjöss på GE-fartyg” som skapades våren 2012. På hösten 2013 när rederiet Gustaf Erikson fyllde 100 år utgavs boken ”Kalla systrar från Åland” av Thure Malmberg och Erik Hag.

– Vid lanseringen av den boken sades det att den förhoppningsvis bara är en början och att någon skulle ta vid och också skriva om hur det var att jobba ombord, berättar Krister Martell.

Då ingen annan verkade vara hugad att ta sig an uppdraget och inspirerad av mötet med tidigare kolleger började Krister Martell skriva ner sina minnen.

– Det finns många som varit mycket längre till sjöss än jag, men det finns väldigt lite skrivet om livet ombord under 1970- och 1980-talet. Berättelserna försvinner om ingen skriver ner dem.

Krister Martell påpekar att det varit viktigt för honom att vara så ärlig som möjligt.

– Jag har velat vara öppen också gällande sådant som kvinnor och alkohol. Det var en nära sammanhållning ombord och helt annorlunda än vad det är idag. Då hann vi gå i land när vi låg i hamn. De små kylfartygen var också mer beroende av väder och vind. I dag vet man ett halvår i förväg exakt var man kommer att vara ett bestämt datum.

Den största utmaningen med boken var att veta var han skulle dra gränsen för vad han kunde och inte kunde skriva.

– Det tog också ett tag att hitta just mitt sätt att skriva.

Läs mer i onsdagens Nya Åland!