DELA

Nu finns Kökar-sviten på cd-skiva

Nu finns Kökar-sviten på skiva.
Tre körer (Kökar Röster, Föglö kyrkokör och Rådmansökören) och en stråkensemble gjorde inspelningen på Kökar i juni och i går kunde Philip Hällund, som leder Kökar Röster, och Andreas Karlsson, som leder Föglö kyrkokör, presentera den pinfärska cd-skivan.
Den första versionen av Kökar-sviten uppfördes i samband med den finlandssvenska spelmansstämman på Kökar sommaren 2008 och blev väl mottagen.
Det projekt som nu blivit skiva fick sin slutliga form hösten 2009 när Kökar Röster, Rådmansökören från Sverige och Föglö kyrkokör beslöt uppföra Kökar-sviten och avrunda med en skivinspelning. En ensemble med tre violiner, cello, klarinett och klaviatur medverkade.
Hällund och Karlsson är mycket glada över att projektet Kökar-sviten nu fått en avslutning med något så påtagligt som en skiva. Båda tycker också att det känns bra att man i projektet kunnat förena både profan och kyrklig körsång samt skapa social samvaro mellan skärgårdskommunerna.

Läs mera om Kökar-sviten och den nya skivan i dagens, fredagens, tidning.

Jan Kronholm

jan.kronholm@nyan.ax