DELA

Nu är fyrornas böcker klara!

Då Ytternäs fyror hade utgivningsfest för sina böcker kunde de och författaren Petrus Dahlin mötas som kollegor.
Petrus Dahlin var med i höstas då projektet startade.
– Han gav en början som sist och slutligen ingen använde i sina egna böcker. Istället kom hans text att inspirera till små detaljer i elevernas berättelser, säger skolbibliotekarie Elspeth Randelin.
Varje elev i fyran har gjort två exemplar av sin bok. En behåller de själva, en stannar på skolbiblioteket.
– Många föräldrar har tagit ledigt från jobbet för att vara med, det är roligt att se.

Tuff process
Petrus Dahlin har precis fått sin tionde Kalle Skavank bok från tryckeriet. Den heter ”Tavlan i Tallkrogen”. Han har skrivit klart den under samma tid som Ytternäs fyror skrivit sina böcker.
– Det är imponerande att se att de fullföljt uppgiften. De har jobbat bra, bland annat med korrektur och genomläsning. Det är tufft också för vuxna författare.
Under de lektioner han höll med klasserna då böckerna var klara diskuterade de vad som varit lätt och svårt.
– Vi gav en tydlig början men de flesta har inte följt mallen utan skapat egna koncept. Det är roligt att se.
Vid det här laget har Petrus Dahlin gett ut många böcker.
– Den första boken som är klar ger alltid den största kicken.
Läs mer i papperstidningen!

Karin Erlandsson