DELA
Foto: Jonas Edsvik<07_Bildrubrik>IFRÅGASÄTTER Sandra Törnroth visar utställningen Ridiculum på Handicampen.

Normer ifrågasätts med rosa toner

Sandra Törnroth vill inte peka finger, men hon vill peka på traditionella könsnormer och traditionellt familjeliv.

Det gör hon med en utställning på Handicampen.
Sandra Törnroth vill leka med traditioner och ifrågasätta det moderna familjelivet. Hennes utställning heter ”Ridiculum”.

– Varifrån kommer könsnormerna och hur hanterar vi dem? I dag ses till exempel äktenskap som en ekonomisk enhet, varifrån kommer den tanken?

Samtidigt, menar Törnroth, förväntas vi befria oss från könsnormerna och det traditionella.

– Det är enklare att befria sig om man vet varifrån normen kommer. Det är traditionens ursprung jag velat peka på med min utställning, många av tavlorna har kyrkliga referenser.

I och med bland annat den nya äktenskapslagstiftningen är en förändring på gång, påpekar Törnroth.

– Men det handlar också om andra saker än om äktenskap. Normer handlar om vad som händer om pappor är hemma med sina barn, om man kan gå till jobbet i vilka kläder man vill och om människovärdet är samma för handikappade som för icke-handikappade.

I sina teckningar vill Törnroth spegla normerna på ett lekfullt sätt.

– Familjen står ofta i centrum, och ofta fungerar barn som en bromskloss för jämställdhet. Ingen vill förstås utsätta sina barn för något som kanske är fel, att bryta normen är ofta svårt.

Läs mer i papperstidningen eller E-Nyan!