DELA
Foto: Jonas Edsvik

Nordenswans hjärtehotell – en gränslös läsupplevelse

I vår nuvarande tid med sociala medier av alla de slag fylls rymden och cyberrymden av otaliga diskussioner och spekulationer.