DELA

Nordens institut bjuder på ymnigt jubileumprogram

Musik, konst, litteratur, teater, dans… Nordens institut på Åland har paletten full under sitt jubileumsår. Det har i år gått 25 år sedan institutet kom till. (På bilden från vänster Lykke Pörtfors, Maria Jonsson, Harriet Lundell och Åsa Juslin.)
Nordens instituts direktör Åsa Juslin, projektkoordinator Lykke Pörtfors och informatören Maria Jonsson kallade till pressinformation i går för att presentera det jubilerande institutet och årets program.
Man kunde berätta om ett institut som från en blygsam start med en direktör och en sekreterare vuxit till en institution med fyra fast anställa plus projektanställda medarbetare. Den kulturverksamhet som dagens institut kan kan stöda eller själv producera är också av en helt annan omfattning än för 25 år sedan.


”Fantastiskt”
– Det är fantastiskt att vi har ett Nordens institut på Åland, säger Åsa Juslin.
Att så är fallet har inte alltid varit så självklart. Det fanns en tid när det i besparingssyfte drogs in på de nordiska institutionerna. Till exempel musiksamarbetsorganet Nomus försvann, liksom konstinstitutionen Nifin. Men ur den processen gick de nordiska instituten på Grönland, Åland och i Finland, liksom Nordens hus på Island och Färöarna stärkta. De har fått ökade resurser för att stöda nordiskt kulturutbyte och kulturproduktion.
Nordens institut på Åland hade i fjol en budget på cirka 500.000 euro, av vilka 96.000 kom från landskapsregeringen som står för hyran av institutets utrymmen och för sekreteraren Harriet Lundells lön.
Harriet Lundell har för övrigt varit med ända från starten 1985 då hon blev sekreterare åt institutets första direktör Asger Albjerg.
– Det är Harriet som står för kontinuiteten här, säger Åsa Juslin.


På synlig plats
Att institutet efter en lång rundvandring på olika adresser i Mariehamn kunde flytta in i nya utrymmen på Köpmansgatan betyder också mycket.
Att man finns i centrum av staden och i gatuplan ger ökad synlighet. Man kan arrangera utställningar och det är lätt för folk att slinka in. I den stora Nipå-soffan kan vem som helt under dagtid slå sig ner, läsa någon av de nordiska dagstidningar och tidskrifter som man tillhandahåller eller bekanta sig med informationsmaterial.
Maria Jonsson, som bland annat har hand om informationen kring olika nordiska kulturfonder som man kan ansöka om medel ur, konstaterar att intresset ökat märkbart. Men hon hoppas att ännu fler skulle boka in sig för att få information om de möjligheter som faktiskt finns.


Jubileumskonsert
Institutets 25 år firas med en jubileumskonsert i Alandicas stora sal den 11 april. Konserten kommer att bjuda på ”nordiska pärlor” men exakt vad den innehåller avslöjas senare.
Konserten hittar man i det programhäfte som i dagarna skickats ut till alla hushåll på Åland. I häftet finns en massa annat som visar hur institutet lever upp till målsättningen att vara en aktiv part när det gäller nordiskt kulturutbyte.
Man finner ett rikt utbud av aktiviteter med inriktning på såväl barn som vuxna. Vill man göra några plock kan man notera att dramatiseringen av Susanna Alakoskis ”Svinalängorna”, som hade urpremiär på Wasa Teater i ett samarbete med Riksteatern i Sverige kommer till Alandica den 2 mars, att John Storgårds och Helsingfors stadsorkester kommer till Alandica den 16 mars i ett samarbete med kulturföreningen Katrina, att Åbo filharmoniker ger vårkonsert på samma plats den 29 april i ett samarbete med Röda korset och att den kända slagverksensemblen Kroumata kommer på besök i oktober.


Soppor och filmer
Författarmöten blir det också i år eftersom serien ”Orden i Norden” fortsätter. Det gör även de populära kultursopporna och på institutet bjuds det på utställningar kring folkgrupper i Norden. I anslutning till den första utställningen, som handlar om samer, visas Nils Gaups uppmärksammade filmer ”Vägvisaren” och Kautokeinoupproret i Alandicas auditorium.
Bland det övriga kan noteras att nordiska matambassadören Michael Björklund under kulturnatten i augusti bjuder på ett program med ny nordisk mat med nordiska gästkockar på institutet.
Hela årsprogrammet finns också på institutets hemsida på adressen http://nipa.ax där man också kan få nyttig upplysning om nordiska kulturbidrag av olika slag.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax