DELA
Foto: Astrid Olhagen
Vid ett klinkbygge läggs borden omlott så att en kant, klinken, uppstår vid varje bordvarv. På den här bilden från Sjökvarteret bygger Jouni Jylhä en julla.

Norden med när klinkbyggen nomineras för UNESCO-lista

Arbetet för att få klinkbåtsbyggen med på UNESCOs lista över immateriella kulturarv fortsätter.