DELA
Foto: Astrid Olhagen

Norden med när klinkbyggen nomineras för UNESCO-lista

Arbetet för att få klinkbåtsbyggen med på UNESCOs lista över immateriella kulturarv fortsätter.
Nu har alla nordiska kulturministerier undertecknat en ansökan.