DELA

Unga och deras val av partner

Vad tror ni att unga går på för yttre egenskaper då de ska välja partner? Tror ni de går på utseende, mycket pengar, utbildning eller kanske klädstil?
Här har ni svaren.
Vi har gjort en miniundersökning om vad unga mellan 16-19 år tycker är viktigast hos sin partner. Vi valde att inte gå på personliga egenskaper såsom humor, omtänksamhet och så vidare för att det är så förutsägbart vad de flesta svarar. Självklart vill alla ha en omtänksam, snäll och rolig partner.
Vi valde därför att göra en liten undersökning om vad unga väljer för partner om de inte får välja hur de är till sättet utan bara får gå på ytliga egenskaper.

Vi valde att undersöka om det fanns skillnader mellan vad unga från staden och från landsbygden svarade. De fyllde i en enkät där de skulle rangordna utgående från en skala på 1-4, där 1 var viktigast hos partnern och 4 var minst viktigt. Alternativen de skulle rangordna var: utseende, klädstil, utbildning och mycket pengar. Sedan skulle de svara varför de valde nummer 1 som viktigast.
Vi bad tolv unga att svara på enkäterna, sex var från landet och sex var från staden. Av de sex från staden var tre killar och tre tjejer och samma sak från landsbygden.
Vi ville se om det fanns tydliga skillnader mellan vad de unga skulle svara.
Efter att vi hade samlat in alla enkäter och undersökt dem så hittade vi tydliga skillnader vad unga från staden och från landsbygden svarat.
Tjejer från staden hade nästan alla valt utseende högt upp och som minst viktigt hade de valt mycket pengar.
När vi läste igenom deras svar om varför de valde utseende som viktigaste hade nästan alla svarat att det är det första man ser på en person och man blir dömd utöver det.

Tjejer från landsbygden hade valt utbildning högt upp och mycket pengar längst ner. De tyckte ifall man hade en bra utbildning kan man börja tjäna mycket mer pengar och kunna ta hand om sig själv.
Killar från staden hade också valt utseende högt upp medan klädstil och pengar var långt ner, även de svarade att utseende är det första man ser.

Killar från landsbygden hade utbildning och mycket pengar högt upp medan utseende och klädstil var långt ner. De tyckte att det var bra med en utbildning för då kan man tjäna mycket pengar och få ett bra yrke. Man kan då satsa på att köpa dyra saker för att förbättra sitt utseende och sin klädstil.
Vi har nu fått fram att unga från staden går på utseende när de väljer partner. Det verkar vara viktigt hur ens partner ser ut för det är efter det en person blir dömd.
Unga från landsbygden valde alla utbildning högt upp. Det verkar vara viktigt med ett bra yrke för då kan man tjäna pengar och satsa mer på sitt utseende.
Läs mer i TV-tidningen!

Tina Adolfsson och
Jennie Lindman
(praktikanter)