DELA

Ny lösning för Åva-Jurmo-upphandling

Att bjuda ut färjtrafiken inklusive fartyg kan bli landskapets lösning för trafiken mellan Åva och Jurmo.
När anbudstiden för Åva-Jurmotrafiken gick ut hade ingen entreprenör anmält sitt intresse.
Det kan bero på att man bjöd ut den utan tonnage, säger trafikministern Veronica Thörnroos (C).
Därför ser landskapsregeringen nu på möjligheterna att bjuda ut trafiken igen – inklusive fartyg.
– I så fall blir det Doppingen. Nu jobbar vi med dokumentationen av det tekniska underhållet, den måste uppdateras så att den håller för en EU-upphandling.
Kontraktet skulle i så falla gälla tre år plus en option på ytterligare två år, beroende på om landskapet väljer att sätta in en vajerfärja på en del av sträckan.
En besparing på minst åtta procent jämfört med dagens driftskostnader krävs för att landskapet skall låta utomstående entreprenörer sköta trafiken.

Paketlösningar
Landskapsregeringen överväger också att bjuda ut driften på Viggen, på Åva-Osnäs, och Doppingen samtidigt.
– Med två fartyg har man möjligheten att flytta på personal. Det kan finnas synergieffekter för den som vill bjuda på det.
Men det förutsätter att en sådan paketlösning inte strider mot EUs regelverk.
En liknande upphandling skulle möjligen kunna göras för trafiken mellan Lappo-Asterholma och Enklinge-Kumlinge. Nu sköter Ansgar Ab den trafiken med skilda kontrakt för linjerna.

Inget kioskanbud
Trafikministern är förvånad över att ingen lämnade in bud på att sköta mathållning, kioskservice och städning på Gudingen.
Men det kan lösa sig med handelskammarens hjälp. När nästa upphandling görs skall handelskammarens personal vara redo att hjälpa till om den eller de som är intresserade av driften vill starta ett företag.

Patrik Dahlblom

patrik.dahlblom@nyan.ax