DELA

Nipås nya direktör är utsedd

Jacob Mangwana Haagendal från Danmark är ny direktör för Nordens Institut på Åland
Den 4 december beslutade den Nordiska ämbetsmannakommittén för kultur att Jacob Mangwana Haagendal från Danmark blir ny direktör för Nordens institut på Åland. Han börjar på sitt nya jobb 1 januari 2014.
Jacob Mangwana Haagendal kommer närmast från Danmarks radio där han varit musikproducent. Jacob Mangwana Haagendal har tidigare varit chef inom JazzDanmark och har lång erfarenhet av internationellt kulturutbyte och samarbete med olika aktörer i de nordiska länderna. Han efterträder Åsa Juslin.
NIPÅ har fyra anställda och en budget på cirka 2,8 DKK från Nordiska ministerrådet.q