DELA

Navigation i Sjöfartsmuseet

Navigation är en konst som många ålänningar varit och är beroende av och kunniga i. Både på de stora haven och i våra mindre vatten kring Östersjön.
Nu lyfter Ålands sjöfartsmuseum fram navigationskonsten i en utställning som öppnades i går kväll och som pågår ända till slutet av april. (På bilden utställningsansvariga Heidi Viktorsson med en övningssextant.)
”Navigare Necesse Est” är namnet på utställningen där den sjöintresserade får möjlighet att botanisera i alla typer av navigationsutrustning från pinnkompass och Jakobsstav över sextant, kronometer och manuella stjärnkartor till den modernaste gps-utrustning.


Vill nå unga
Enligt museichef Hanna Hagmark-Cooper, har Sjöfartsmuseet gått in för att in sin utställningsverksamhet lyfta fram de grundläggande elementen inom sjöfarten och där passar navigationen in som ett viktigt delområde. Med utställningen vill man också nå skolelever runt om på Åland som tack vare ett stöd från Ålands redarförening kan besöka utställningen kostnadsfritt.
– För skolbesöken skull har vi också fört in ett aktiverande element i utställningen. Vi har fått låna en övningssextant från högskolan och tagit fram anvisningar för hur den skall användas, berättar Heidi Viktorsson som är utställningsansvarig
För att kunna göra övningarna med sextanten projicerar man en filmbild med sol över havet på en filmduk.


Instrument
Sextanten kom i användning på sjuttonhundratalet och bland släktingar till den visar man både en oktant och en kvintant i utställningen. Med hjälp av dessa instrument kunde en sjöfarande bestämma sin latitud.
Svårare var dock att bestämma longituden, vilket ju också behövs för att veta den exakta positionen ute till havs. Britten John Harrison lyckades efter mycket motstånd från amiralitetet i mitten av 1700-talet få acceptans för sin kronometer och flera olika exemplar av detta precisionsur finns med på utställningen.
Äldre och yngre loggar för att bestämma farten och lod för att mäta vattendjup och kontrollera ankargrundens beskaffenhet finns med, liksom kompasser, sjökort, timglas med mera.


Preciosas färd
Ett intressant inslag är berättelsen om barken Preciosa, det första åländska fartyg som seglade över Atlanten. Johan Ekblom förde, 24 år gammal, Preciosa till Havanna på Kuba år 1865.
Hans formella navigationsutbildning bestod endast i att han ”varit i England och lärt sig kronometern”. I en monter visas det sjökort med de uttagna kurserna som Ekblom använde sig av och den bevarade loggboken från färden. Med finns en miniatyrmodell av fartyget.
Vill man ha en modern kontrast till detta kan man i en dator bekanta sig med det program där man numera i realtid kan se var de åländska fartygen befinner sig runt om i världen.


Boksläpp
I samband med att utställningen öppnades i museet på torsdag kväll höll man utgivningsfest för Sjöhistorisk årsskift för Åland 2006-2007. Det är den 19:e volymen som nu är ute.
Vid utgivningsfesten höll Lars Soldaeus, sjöhistorisk forskare från Sverige föredrag under rubriken ”Fikskköpare och sumpskeppare under tre sekel”.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax