DELA
Foto: Joakim Holmström

Näversholma tema i Föglöskrift

Föglö hembygdsförening ger ut sin årsskrift ”Gammalt och nytt från Föglö” som i år Handlar om ön Näversholma och områdets brokiga förflutna.
Eva Nyberg är ordförande i Föglö hembygdsförening, och har ansvarat för tidningen ”Gammalt och nytt från Föglö” sedan fem år tillbaka. Näversholma, som är tidsskriftens huvudtema, är egentligen ingen by, utan namnet på en ö uppdelad mellan olika byar på Föglö.

– Vi tematiserar varje nummer av tidningen, och vi märkte att det fanns ett grundmaterial från Näversholma med många intressanta berättelser.

I dag bor endast tre personer på Näversholma, men historierna från förr är ännu levande. I ett lexikon från 1851 kan man läsa att bonden på Näversholma blev straffad av Gud för sitt högmod, och fick sin gård nedbränd.

Håkan Skogsjö har skrivit en historisk artikel om Näversholma för ”Gammalt och nytt från Föglö”. Han har gått igenom kyrkböcker, skattelängder och rättegångsprotokoll i sin forskning.

– Berättelserna om Näversholma har fått en kristen moralisk poäng. Temat är girighet och högmod, men i själva verket verkar det handla om en mer tragisk historia där en gård brinner ner och familjen tvingas begå stöld i desperation.

Läs mer i tisdagens Nya Åland!