DELA

Nätverkande festivaler fick kulturpengar

På initiativ av Barbro Sundback och Kulturföreningen Katrina har den åländska kammarmusikfestivalen inlett samarbete med tre andra festivaler.
I torsdags höll deltagarna sitt första nätverksmöte.
Med det treåriga projektet, som finansieras av Kulturkontakt Nord, ska festivalerna samarbeta kring synlighet, marknadsföring och breddning av musikutbudet.
Deltagare i nätverket är, förutom åländska Katrina kammarmusik, festivalerna Sommarnattens toner i Norrtälje, Volter Kilpi-festivalen i Gustavs och Åbo musikfestspel.

Utbyte i reklam
Kulturkontakt Nord har beviljat projektet 20.000 euro och lika mycket till kommer att finansieras med festivalernas egna medel.
– Pengarna ska användas till att organisera samarbete kring marknadsföring och konsertarrangemang, men också till att ordna workshops och föreläsningar, berättar Mervi Appel, Katrinas verksamhetsledare.
En konkret samarbetsform som redan planerats är att festivalerna kommer att göra reklam för varandra i sina broschyrer. För de mindre festivalerna på Åland, i Norrtälje och Gustavs är samarbetet särskilt viktigt.
– För oss som har få anställda och mycket frivillig arbetskraft är det viktigt att kunna effektivisera arbetet och lära oss av varandras arbetsmetoder, men framför allt att hjälpa varandra med marknadsföringen.

Dubbelt samarbete
Festivalnätverket kommer också att samarbeta med konsertserien ”Klingande brev”, det samnordiska musikprojektet som är en del av Åbos kulturhuvudstadsår 2011.
– Det är alltid uppmuntrande att få nordisk finansiering. Festivalerna håller alla hög klass men skiljer sig från varandra tillräckligt mycket för att inte hamna i konkurrens, berättar Appel.

Sara Othman