DELA

Mycket om Åland i årsboken Rospiggen

Åland finns med i flera av de artiklar som ingår i årsboken Rospiggen 2009, som nyligen utkommit. (Bilden ur Bertil Wåågs artikel om kriget 1808-1809 visar hur Gustaf Olof Lagerbring anländer till det ryska högkvarteret på Kumlinge för att underhandla om vapenvila.)
Rospiggen utges av Roslagens sjöfartsminnesförening som bildades i Väddö våren 1938 och alltså under fjolåret kunde fira sitt sjuttioårsjubileum. I en inledande artikel berättar ordförande Lars Nylén om föreningens och Roslagens sjöfartsmuseums arbete för att ta till vara Roslagens sjöfartsminnen. Årsskiften Rospiggen har genom åren utkommit i sextionio upplagor och gett rum för en mångfald av artiklar om både sjöfarts- och hembygdshistoria.


Kriget på Åland
Närheten till Åland har avspeglat sig i många av inslagen i årsskiften och i det nummer som nu utkommit finns Åland centralt med i bland annat en artikel av Bertil Wååg, ”När Sverige förlorade Finland”, som handlar om Finska kriget 1808-1809. Wååg berättar ingående om de två ryska ockupationerna av Åland under kriget och om den åländska motståndsrörelsen. Händelserna på Åland sätts även in i ett större krigssammanhang.
Ulf Sporrong skriver en artikel om Kung Valdemars segelled som bland annat förband Stockholms skärgård, med Åland, Åboland och Nyland. I kartskisser finns ortnamn ur segelbeskrivningen inprickade, på Åland Lemböte, Föglö och Kökar.
”Gäst i sälarnas rike” kallar Ola Leife en skildring av en färd med kajak över Åland hav med uppehåll och övernattning på Märket, en av de platser som han behandlar mera ingående i sin skildring.
Lars Nylén skriver om den gångna sommarens postrodd mellan Eckerö och Grisslehamn, den trettiofemte i ordningen. Han minns den första tävlingen 1974 och berättar också om hur tanken på en återupplivad postrodd väcktes redan på sextiotalet. I sin artikel kommer Nylén också in på Eckerö post- och tullhus 180-årsjubileum.


Martinsonmanus
Ett intressant inslag i årsboken, med åländsk kommentar, är publiceringen, troligen den första, av ett manuskript av Harry Martinson (1904-1978) som ålänningen Göte Sundberg fann bland Martinsons samlade skrifter i handskriftsavdelningen på Carolina Rediviva i Uppsala hösten 2007. Den fiktiva berättelsen med rubriken ”Om en torpedering” efterföljs i årsboken av en kommentar av Sundberg som sätter in beskrivningen i ett vidare samanhang och erinrar om de offer som krävdes i krigssjöfarten.
Mera om sjöfartsmuseet, sjöfartsminnesföreningen, och Rospiggen kan man inhämta på hemsidan http://www.sjofartsmuseet.se som föreningen upprätthåller.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax