DELA

Mycket kulturstöd till Åländska projekt

Det åländska kulturlivet kan också i år räkna med ett ordentligt stöd från Svenska kulturfonden i Helsingfors via Åbolands svenska kulturfond. Över 125.000 euro går till Åland.
Ålandspengar finns dessutom i kulturfondens centrala utdelning som offentliggörs i slutet av månaden. (På bilden gruppen Ulvens döttrar som får stöd för en ny skiva.)
Åbolands svenska kulturfond kan i år dela ut en halv miljon euro och enligt Svenska kulturfondens informatör Håkan Näsman går 24 procent av pengarna till Åland, närmare bestämt 125.500 euro.
Sammanlagt fick fonden ta emot 351 ansökningar, och av dem beviljades 201 stycken, eller 57 procent. Den totala utdelningen ur Åbolandsfonden är 525.250 euro.


Museum får mest
Bidragen till Åland går till femtioen mottagare. Det största stödet, 8.000 euro, får Önningeby hembygdsförening för verksamheten vid Önningebymuseet.
Arbetsgruppen Finlandssvenska teatern får sammanlagt 7.000 euro för två olika uppsättningar.
Kulturföreningen Katrina får ett stöd på 6.000 euro för sin konsertserie och bokprojektet ”De åländska kyrkorna berättar” får 5.000 euro.


Teater, musik
Flera åländska teaterprojekt – utöver den ovan nämnda Finlandssvenska teatern – finns bland mottagarna. Så får till exempel Robert Liewendahl stöd för pjäsen ”Kobbaspelet”. Stöd ges också för olika skivinspelningar. Ulvens döttrar får till exempel stöd för inspelning av skiva med tonsatta texter av finlandssvenska författare och Kjell Frisk och Stefan Simonsen för en ny barnskiva. Sångerskan Thérèse Karlsson och författaren Sanna Tahvanainen får stöd för ett planerat musikaliskt-lyriskt projekt, ”Droppar från rymden”.
Flera projekt i skärgårdskommunerna, särskilt Kökar, Brändö och Kumlinge, får bidrag.
Här följer den åländska utdelningen:
– Arbetsgruppen skärgårdsjazz, Brändö, för en jazzbandsturné i den åländska skärgården, 2.000 euro.
– Brändö kommun, för litteraturseminariet ”En vind från havet”, 2.000.
– Brändö populärmusikgrupp, Brändö, för musikfestivalen ”Island in the Sun”, 2.500.
– Arbetsgruppen Ulvens döttrar, Finström, för inspelning av cd-skiva med tonsatta texter av finlandssvenska författare, 3.000.
– Geta kulturförening, Geta, för visfestivalen Geta Poesi & Visa, 1.600.
Catherine Frisk Grönberg, Hammarland, för arrangerandet av operakurs i Mariehamn inklusive föreställningar, 2.000.
– ”Saltvik sjunger och lär!-09”, (Mikael Fagerholm), Helsingfors, för arrangerande av sångkurs på Åland, 2.500.
– Folkmusiklaget Kvinnfolk, Jomala, för skivproduktion, 1.300.
– Ålands 4H-distrikt, Jomala, för verksamheten, 2.000.
– Önningeby hembygdsförening, (Önningebymuseet) Jomala, för verksamheten, 8.000.
– Arbetsgruppen Lindfors-Sjölund, Kumlinge, för inspelning av folkmusikskiva, 1.000.
– Hembygdens väl i Kumlinge för sommarteater i Kumlinge, 2.000.
– Hembygdens väl i Kumlinge, för ett musik- och kulturevenemang vid Forneldarnas natt, 1.500.
– Visor så in i Norden, Kumlinge, för visfestival i Kumlinge, 2.000.
– Hem och skola på Kökar/film, för filmkurs och minifilmfestival, 2 000.
– Hem och skola på Kökar/film, för skolbiblioteket i Kökar grundskola, 600.
– Kökar hembygdsförening, för verksamheten vid Kökar museum 4.000.
– Kökarkultur/Kökarröster, för verksamheten 2.000.
– Arbetsgruppen Pellas ladugårdsteater, Lemland, för teaterstycket ”Bröllop i kristider”, 2.000.
– Skeppargården Pellas, Lemland, för museibok om Skeppargården Pellas, 1.500.
– Alandia Jazz, Mariehamn, för Alandia Jazz Festival, 4.000.
– Arbetsgruppen Blimperialists, Mariehamn, för inspelning av finlandssvensk soulrock på skiva, 1.500.
– Arbetsgruppen Finlandssvenska teatern, Mariehamn, för skolpjäsen ”Farliga ord”, 4.000.
– Arbetsgruppen Finlandssvenska teatern, Mariehamn, för pjäsen ”Som vi minns det”, 3.000.
– Arbetsgruppen för Mariehamn Winter Jazz 2008, för Winter Jazz-festivalen, 2.000.
– Arbetsgruppen Karlsson-Tahvanainen, (Thérèse Karlsson-Sanna Tahvanainen) Mariehamn, för den turnerande musikaliska monologen ”Droppar från rymden”, 3.000.
– Arbetsgrupp Kjell och Stefan, (Kjell Frisk och Stefan Simonsen), Mariehamn, för inspelning av barnskiva, 2.000.
– Arbetsgruppen ”Matrikel”, Mariehamn, för en matrikel som presenterar Ålands konstförenings yrkesutövande medlemmar, 2.000.
– Arbetsgruppen Projektkören.ax, Mariehamn, för verksamheten, 3.000.
– Arbetsgruppen Boken om Mariehamn, Mariehamn, för interaktivt historieprojekt inklusive publicerandet av ”Boken om Mariehamn”, 2.500.
– Filmfestivalen Vera, Mariehamn, för filmfestivalen, 3.000.
– Föreningen Hem och Skola vid Ytternäs skola, Mariehamn, för projektet Livslångt läsande, 3.000.
– Föreningen Obscura, Mariehamn, för fotofestival på Åland, 2.000.
– Kulturföreningen Katrina, Mariehamn, för konsertserien Katrina, 6.000.
Robert Liewendahl, Mariehamn, för skådespelet ”Kobbaspelet”, 2.000.
Peter Lindberg, Mariehamn, för handgjorda kulturarvssmycken av trämaterial från Amos Anderssons äppelträdgård och museifartyget Pommerns utbytta däck, 2.000.
– Skeppsföreningen Albanus, Mariehamn, för ungdomsprojekt, 6.000.
– Steinerpedagogikens vänner på Åland/Waldorfbarnträdgården Regnbågen, Mariehamn, för arbete med Ursprunglig lek, 2.000.
– Teaterföreningen i Mariehamn för uppsättning av ”Krymplingen från Inishmaan”, 3 000.
– Via Crucis, Mariehamn, för skivinspelning av ”Via Crucis” i Lemlands kyrka med sångare från Ålands musikinstitut, 1.500.
– Ålands biblioteksförening, Mariehamn, för projektet Läsglädje på Åland, 1.000.
– Ålands emigrantinstitut, Mariehamn, för paneldiskussion kring konstnärliga Finlandsättlingars inflytande på den nordamerikanska gräsrotskulturen, 1.000.
– Ålands fredsförening-Emmaus, Mariehamn, för österbottnisk musik på Emmaus gårdsfest under Kulturnatten i Mariehamn, 1.500.
– Ålands litteraturförening, Mariehamn, för evenemanget Åsikts-ÅM, 1.000.
– Ålands Sjödagar, Mariehamn, för kulturevenemanget Ålands Sjödagar, 3.000.
– Åländska Gayföreningen Regnbågsfyren, Mariehamn, för verksamheten, 2.000.
– Föreningen Ålands orgelfestival, Saltvik, för Ålands XXXV orgelfestival, 2.500.
– Sund Kultur, för Bomarsundsdagarnas kulturprogram 2009, 2 000.
– Arbetsgruppen Fyräventyret, för att trycka boken ”Fyräventyret” på svenska, 4.000.
– Vårdö by och Strömsby byalag, för nyuppförande av ”Kvinnorna på Erkas”, 2.000.
– Ålands kyrkor, Ålands museum, Högskolan på Åland, Åbo Akademi/Konstvetenskap, Åland/Åbo för boken ”De åländska kyrkorna berättar”, 5 000 euro.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax