DELA

Musiken i fokus när Katrina minns Jack

”Katrina minns Jack” kommer att koncentreras kring Jack Mattsons musik.
– Det blir inget ur själva dramatiseringen, säger Björn Blomqvist i den arrangerande arbetsgruppen. (Bilden ur den ursprungliga uppsättningen av musikteatern ”Katrina”.)
Som Nyan tidigare har berättat har det uppstått en diskussion kring rättigheterna och de planer man ursprungligen hade på att ge en konsertversion av musikteatern ”Katrina” där en berättare skulle återge delar av handligen. Ingabritt och Karl Segefelt, som innehar de litterära rättigheterna till Sally Salminens verk, har inte gett sitt godkännande till en sådan version. Det enda de kan godkänna – och strävar efter – är ett återuppförande av hela verket.
Som Nyan också tidigare berättat har Robert Liewendahl – som skulle ha gjort den nya berättarversionen – legat lågt med sitt skrivande sedan det framkom att det finns oklarheter kring uppföranderättigheterna.


Koncentration på Jack
Nu har arbetsgruppen alltså beslutat att man gör en mera renodlad konsert för att komma vidare.
Det blir alltså en konsert med Jack Mattssons musik ur musikteatern och Lars Huldéns sångtexter. I stället för en berättarversion av handlingen i musikteatern kommer man nu att berätta mera om kompositören. Det är ju också för att hedra honom och få in pengar till en fond som kan stöda åländska musikstuderande som konserterna ges, konstaterar Björn Blomqvist.
– Vi är också mycket glada över att Lars Huldén gett sitt godkännande och att han beslutat skänka alla sina royalties från konserten till den planerade fonden, säger Blomqvist.


Ensemblens hyllning
Namnet ”Katrina minns Jack” behåller man .
– Det handlar ju om vår, Katrinaensmeblens, hyllning till Jack.
I arbetsgruppen ser man det inte enbart som negativt att de ursprungliga intentionerna inte kunde fullföljas.
– Vi försöker se så positivt som möjligt på det. Nu hamnar ju Jack mera i fokus, säger Blomqvist.


Kan öka intresset
Frågan om att kunna ge hela musikteatern någon gång tror han också gynnas av det arrangemang som nu genomförs.
– Det kan öka intresset för att får hela verket återuppfört, tror han.
I konserterna den 13 och 14 oktober i Alandica medverkar, utöver Björn Blomqvist själv, även Sören Lillkung, Mikael Fagerholm, Gabriel Suovanen, Annika Sjölund och Thérèse Karlsson – alla solister ur musikteaterensemblen. Dessutom söker man ännu en sjunde solist.


Kör och orkester
Kören som höll sin första gemensamma övning förra helgen består nu av ett trettiotal sångare men har ännu rum för lite fler i mansstämmorna. För körinstuderingen står Kaj-Gustav Sandholm.
Från Musikhuset i Jakobstad kommer Novia Sinfonietta, en halvproffessionell orkester på 35 musiker, under ledning av Anna-Maria Helsing.
– Platser finns ännu till föreställningarna. När jag senast kontrollerade saken hade vi sålt 700 biljetter men det finns 1.200 platser totalt, säger Björn Blomqvist.
Ifall det blir fullbokat kan man överväga en tredje föreställning.
Inga gager betals ut till de medverkande, utöver resor och kostnader för övernattningar.


Segefelt nöjd
Karl Segefelt ser positivt på den nya vändningen och säger att det här var ungefär vad man strävade efter sedan man fick höra om planerna på en konsertversion av musikteatern ”Katrina”.
– Vi har naturligtvis inget emot en musikafton kring Jack Mattsson, säger Segefelt som också önskar att man anpassar marknadsförningen via Alandicas hemsida efter detta.
Han återkommer till att man hoppas att det i framtiden skall bli möjligt att återuppföra musikteatern i sin helhet.
– Någon form av kortversion kunde ha försvårat detta. Därför reagerade vi.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax