DELA

Museijubileum blir frimärke

Ålands konstmuseums 50-årsjubileum uppmärksammas av Posten Åland med en öppen omröstning om ett jubileumsfrimärke.
Arbetet med att ta fram ett nytt frimärke påbörjas två år innan frimärket ska tryckas och säljas.
Ålands konstmuseum fyller 50 år 2013, och arbetet med jubileumsfrimärket har alltså redan pågått en tid. En arbetsgrupp med representanter från Posten Åland och konstmuseet har haft en grannlaga uppgift i att vaska fram de konstverk som kandiderar till att bli frimärke.
Katja Rikberg har lett projektet och representerar tillsammans med Anita Häggblom och Heidemarie Eriksson Posten Åland. Från konstmuseet har Susanna Procopé Ilmonen och Heidi Sjöblom deltagit.

Verk med anknytning
Det har till slut blivit sju verk av åländska konstnärer. Alla verk är deponerade i konstmuseets samlingar.
– Vi hade många tekniska omständigheter att ta hänsyn till. Verket ska fungera som ett litet frimärke, och det uteslöt många verk, säger konstnären Jonas Wilén som förutom deltagande i arbetsgruppen också är illustratör åt Nya Åland.
– Vi utgick från besökarnas anknytning till verken. Det är verk som många besökare har en relation till. Genusperspektivet är också alltid med. Nu är det fem män och två kvinnor, och det är representativt för samlingarna på museet, fortsätter Heidi Sjöblom.
Många betydande konstnärer, till exempel Victor Westerholm, har nyligen prytt frimärken med sina verk. Därför finns inte heller Joel Pettersson med.
Vem som helst kan rösta om vilket verk som ska bli frimärke på museet, postkontoret i Mariehamn eller via postens hemsida. På hemsidan finns omröstningen och verken också på flera språk. Omröstningen är öppen till och med den 22 april.
Den tredje maj utses en vinnare, och i januari 2013 kommer Posten Åland att som första utgåva under det nya året ge ut märket.
Läs mer i papperstidningen!

Erik Hallstensson