DELA

Museichefer på Ålandsbesök

Förra veckan samlades museichefer från alla de nordiska länderna samt de självstyrda områdena i Norden till ett gemensamt möte på Åland. I och med det har mötet för första gången hållits på självstyrd mark. (På bilden museichef Daniel Thorleifesen från Grönland och landskapsantikvarie Viveka Löndahl.)
Cheferna från Nordens alla nationalmuseer träffades på Åland för att diskutera gemensamma frågor. Tillsammans var det arton personer som deltog i museichefsmötet, från Ålands museibyrå var det tre personer som deltog. Mötet som hålls regelbundet ägde förra gången rum på Island 2005. I år var det första gången ett självstyrt område agerade värd.
– Vi kommer att presentera Ålands museum, konstmuseum och museibyråns verksamhet för gästerna, säger landskapsantikvarie Viveka Löndahl då hon välkomnade gästerna till Ålands museum där de guidades under morgonen. Sedan åkte de buss ut till Kastelholm där de visades runt på museiområdet och fick bekanta sig med Jan Karlsgården, Kastelholms slott och Vita Björn. Efter en lunch på slottet hölls sedan ett möte på Museibyråns platskontor i Kastelholm.
– Varje museum kommer att ge en bild av dagsläget, var de står i sin utveckling och vad som är på gång. Ett sådant här möte ger möjligheter till samarbete och nätverk, säger Löndahl.


Skillnader
Redan på tisdagen hölls ett möte där representanter från de självstyrda områdena medverkade, det vill säga Åland, Färöarna och Grönland.
– Vi har mycket att diskutera. Eftersom vi är mindre är det viktigt att vi har ett gott samarbete, säger Löndahl.
Hon säger att det finns skillnader i museiverksamheten hos de självstyrda områdena gentemot de övriga.
– Det finns till exempel en problematik då det hos oss är en person som skall sköta många uppgifter, i motsats till de övriga nationalmuseerna där det kan finnas fler anställda som delar på uppgifterna. Och så måste de självstyrda områdena ta hänsyn till två lagstiftningar, både sin egen och statens.


Nationsbygge
Temat för årets möte var ”Museum som nationsbygge”. Det här var något som gästerna hade åsikter om. Daniel Thorleifsen, chef vid Grönlands nationalmuseum, tyckte det var väldigt viktigt att de självstyrda områdena lyfter fram sin egen historia.
– Det är mycket viktigt att de självstyrda områdena, till exempel Åland, har egna museer. De hjälper till med nationsbygget, säger han.
Thorleifsen menar att ålänningar, grönlänningar och färöingar alla har en egen anda, en egen historia och att med hjälp av museerna kan det här lyftas upp och bevaras.


Samarbete
Grönlands relation till Danmark är lik Ålands relation till Finland. Karsten Larsen, chef vid Danmarks nationalmuseum förklarar hur samarbetet mellan deras museum fungerar.
– Alla Danmarks, Islands, Grönlands och Färöarnas museiföremål har varit samlade i Danmark i flera hundra år. Det har krävts ett stort arbete för att dela upp sakerna nu när Island är en egen stat och de övriga är självstyrda. Till Grönland har vi fört 30.000 föremål.
Larsen berättar att arbetet med att dela upp föremål mellan Danmark och Grönland påbörjades 1982 och pågick i sju år.
– Vi har varit väldigt nöjda med samarbetet med det självstyrda områdena. Jag har även fått intrycket av att samarbetet mellan den åländska museibyrån och museiverksamheten i Finland fungerar bra.
Jag tycker att det är viktigt att man presenterar både den nationella och den internationella historien och hur de hänger ihop. På det sättet kan man undgå att göra om samma misstag som har gjorts förr, säger han.

MALIN LUNDBERG