DELA

Museet fick 240 figurer

Konstnärinnan Katerina Mistal har donerat 240 av sina miniatyrfigurer i vax till Ålands konstmuseum.
– Jag är mycket glad över donationen. Mistal är ju en mycket erkänd konstnär och flera museer har hennes verk, säger konstintendent Susanne Procopé Ilmonen.
Katerina Mistal, som är bosatt och verksam i Stockholm, var nyligen i Mariehamn då hon bland annat ställde ut nästa 700 tredimensionella kvinnofigurer i vax.
Mistal har studerat vid Kungliga konsthögskolan men också i New York och Prag. För ett år sedan vistades hon en period som Artist in Residence vid Eckerö post- och tullhus och hon har besökt Märkets fyrplats med dess gränsmarkering. (tt-s)