DELA
Foto: PRIVAT

Möt Luther i enrum

Allt är Martin Luthers fel!

Skuldkänslorna. Den lutherska arbetsmoralen. Och visst var det Luther som lärde oss skämmas?
Ingenting kan vara mer fel. Hur var det då? Vem var han? Hurudan var han? Varför skrev han sina teser?

Vad ska hända med kyrkan? Vad kommer att ske med honom?

Om detta handlar pjäsen ”Luther i enrum”, som är skriven av Johan Fagerudd som också gestaltar reformatorn Martin Luther.

Pjäsen, en cirka 40 minuter lång, är en monolog om en man och en reformation.

År 2017 firas reformationens märkesår.

Luther ville för 500 år sedan med sina 95 teser få igång en diskussion kring avlatshandel och korruption. I stället blir han bannlyst och förklaras fredlös. Brevväxlingen med vänner är hans kontakt med omvärlden. Och i ensamheten försöker han förstå allt som hänt honom under de senaste åren.

Pjäsen spelas måndagen den 3 april i Vårdö bönehus och onsdagen den 5 april i S:t Mårtens kyrka i Mariehamn.