DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mörka siffror för åländska bibliotek

Nypublicerad statistik från ÅSUB visar att såväl antal biblioteksbesök som antal utlån vid de åländska kommunbiblioteken har sjunkit drastiskt under den senaste tioårsperioden.
Framför allt utlåningen av facklitteratur är drabbad av en brant nedåtgående trend.