DELA

Modernistisk litteraturhistoria och åländsk kulturhistoria

Elmer Diktonius (1896–1961) är en av den finländska litteraturens stora diktare. Nu utkommer ett tidigare opublicerat verk.