DELA

Modellstaden husvill efter sommaren

Modellstaden i Mariehamn öppnar för sista året i Mariepark med några nyheter.
Bygget pågår av en ny del till modellstaden som visar hur Mariehamn såg ut på 1920-talet. Markens höjdskillnader skulpteras av vit styrox som sedan målas.
Den gamla oljehamnen är en av de nya delarna till staden. Oljecisternerna i Korrvik försvann i november år 2000 efter en del debatt om var den nya oljehamnen skulle placeras.
Den nya delen av modellstaden sträcker sig söderut från ÅSS genom det som i dag är Västra hamnen. Hus och mark fogas ihop någon gång till hösten. Varje byggare bygger sina egna hus som senare placeras in i modellen.

Kontraktet löper ut
Modellstadens hyreskontrakt i botten på Mariepark löper ut till hösten.
– Det kan vara sista sommaren här. Efter att kontraktet löper ut vet vi inte ännu vart modellstaden ska ta vägen, säger Mariehamns kulturchef Lars Midbjer.
Modellstaden kräver stort utrymme, och det börjar redan bli trångt i Mariepark trots ett stort utrymme.

Erik Hallstensson