DELA

Midsommarens stänger

Den åländska midsommarstången och dess symboler är sommarens utställning i Ålands museums specialsal.
Bland det utställda finns också Tage Wiléns stora målning ”Midsommardans” som tidigare fanns på Birka Princess.
Det doftar på måndagen ännu starkt av målfärg i utställningsutrymmet, något som Annika Dahlblom förklarar med att nästan allt i utställningen är nybyggt. När målfärgen torkat får utställningsbesökarna gärna vidröra de olika föremålen som alla gjorts i naturlig storlek.
Man kan känna på segelbåtarna eller snurra på solen, känna på midsommarkronornas mera traditionella kräppapper eller moderna fiberduk.
Enligt Annika Dahlblom som byggt upp utställningen tillsammans med Margareta Husell har tanken varit att skapa en oöm utställning som efter visningen i sommar i museet också skall kunna erbjudas som vandringsutställning både till museer på fastlandet och i Sverige.
För det praktiska snickararbetet har Jouni Jylhä stått. Spirkasen från Eckerö har gjorts av Ove Eklund och Birgit Mattsson. Midsommarkronorna av Anne-May Pehrsson och Västra Sunds marthaförening.


Mycket bilder
En viktig roll i utställningen spelar bildmaterialet.
– Inför förra midsommaren hade vi vidtalat Rita Jokiranta, Augusto Mendes och Britt Marie Trensmar att fritt ta bilder som kunde användas i utställningen. Jag själv och Chatarina Lönnroth-Sundman tog också bilder och sedan har vi även kunnat använda bilder av Niclas Kjeldsen och vissa äldre bilder.


Stångbok kommer
Chatarina Lönnroth-Sundman står för utställningens texter som är avfattade på tre språk, svenska, finska och engelska. De bygger i sin tur på den bok om midsommarstången som hon sammanställt och som utkommer inom kort. Boken är en vidareutveckling av broschyren ”Den åländska midsommarstången” som utkom i fjol och som också gjordes av henne.
Den kommande boken bygger till stor del på bilder och beskriver ingående den åländska midsommarstången. Lite bakgrundshistoria skall finnas med.


Belagd från 1801
Ingen vet med säkerhet hur gammal seden med midsommarstänger är på Åland, men på en lantmäterikarta från Hammarland Torp år 1801 finns en anteckning om en majstång som på kartan bara syns som en prick. Två år senare är stången dock utritad och försedd med två tvärslår och en vimpel.
De första tecknade bilderna på åländska midsommarstänger är från år 1871 då Finska fornminnesföreningen gjorde en forskningsresa till Åland. Man rapporterade då att midsommarstänger var vanliga och några ritades av.
Bruket att resa midsommarstänger är spritt i Sverige och längs sydvästra Finlands kuster. Enligt Chatarina Lönnnroth-Sundman är forskarna oeniga om huruvida det är en nordisk folksed eller en kontinental sedvänja som invandrade i slutet av 1400-talet.
På en fråga om vad hon själv tror svarar Chatarina att hon nog lutar mera åt det senare.


”Midsommardansen”
Ett anslående blickfång i utställningen är Tage Wiléns tavla ”Midsommardansen” från 1986. Den hörde till sådant som inte gick med till Grekland när den numera förlista Birka Princess såldes. Tavlan deponerades i stället i Ålands museum.
När den nu aktuella utställningen sänds ut som vandringsutställning ingår inte tavlan, som enligt Annika Dahlblom småningom skall få en plats i museets permanenta utställning. (Tavlan hör givetvis till sådant som man inte skall vidröra på utställningen.)

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax

Foto: ERKKI SANTAMALA

erkki.santamala@nyan.ax