DELA

Mervi Appel till Kulturföreningen Katrina

Stadens tjänstlediga kultursekreterare Mervi Appel blir ny verksamhetsledare för Kulturföreningen Katrina under resten av år 2010.
– Inspirerande är hennes egen kommentar.
Mervi Appel skall jobba på en femtioprocents deltidstjänst för Kulturföreningen Katrina och har också en del andra mindre projekt på gång, som utställningsverksamheten vid Kakelhallen och ett teaterprojekt.
I sitt arbete som verksamhetsledare för Katrina skall hon också koordinera ett nytt nordiskt kammarmusiksamarbete där konsertserien Katrina ingår.


Välskött
– Det känns inspirerande. Jag är glad över att få arbeta med någonting som är så välskött från tidigare. Katrina hör ju till flaggskeppen i det åländska kulturlivet, säger Appel.
Mervi Appel är fil.kand. och har sex år bakom sig som stadens kultursekreterare. Någon utbildning inom musik har hon inte med konstaterar att hon där har goda medarbetare i Rosi Djupsund och konstnärliga ledaren Tiila Kangas.
– Och jag kommer ju från Nådendal med dess kammarmusikfestival, tillägger Appel.


Nordiskt nätverk
Enligt Kulturföreningen Katrinas ordförande Barbro Sundback blir verksamhetsledarens uppdrag i första hand att koordinera och bygga upp ett nordiskt nätverk för kammarmusik. Projektet inleds under detta år.
– I nätverket ingår förutom Kulturföreningen Katrina även Sommarnattens toner, som är en kammarmusikfestival i Roslagen, Volter Kilpi-dagarna i Gustavs samt Åbo musikfestspel.
Kammarmusikprojektet är ettårigt och har fått 20.000 euro i stöd från Kulturkontakt Nord. För förverkligandet av nätverket behövs ytterligare 20.000 euro som Kulturföreningen nu aktivt söker finansiering för. Under det första året etableras kontakter mellan de fyra partner som ingår i nätverket.
– Samarbetet är tänkt att vara fyrårigt och de följande tre åren 2011-2013 är tanken att utbytet skall bli konkret och inkludera utbyte av artister, mästarklasser i sång och utbildning i komposition. Dessutom skall modern kammarmusik tas fram av nätverket i vilket ingår fyra konstnärliga ledare med god kännedom om kammarmusik, berättar Sundback.
Mervi Appel kommer som verksamhetsledare för kulturföreningen aktivt delta i planeringen och genomförandet av föreningens konserter och Katrina kammarmusik, som i år hålls den 2-7 augusti.


Styrelsen nöjd
Kulturföreningens styrelse uttrycker, enligt Sundback, sin tillfredsställelse med att man kunnat anställa Mervi Appel.
– Hon har stor kompetens inom flera konstområden, hennes formella meriter är omfattande och hennes praktiska erfarenheter av kulturarbete betydande. Mervi Appel har ett välutvecklat kontaktnät inte bara inom det nationella och nordiska kulturlivet utan det sträcker sig över flera länder i Europa. Hennes språkkunskaper är av stort värde för föreningen.
Man konstaterar att Appels bakgrund som privatföretagare gör henne sällsynt väl lämpad för ett självständigt och kreativt arbete, något som Kulturföreningen Katrina behöver.
– Många nya utmaningar finns för Kulturföreningen Katrinas nya verksamhetsledare och det är med spänning och stor tillit som vi inleder föreningens nya verksamhetsår 2010, säger Barbro Sundback i föreningens pressmeddelande.
Mervi Appel kommer att jobba för Katrina i GE-villans kontorshus vid Norra Esplanadgatan 5 i Mariehamn.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax