DELA
Foto: Jonas Edsvik

Mera Paf-bidrag har delats ut

Kulturdelegationen har delat ut ett antal verksamhetsbidrag och bidrag för specialprojekt ur Paf-medel.
Det är fråga om ansökningar som bordlades vid en tidigare utdelningsrunda.

Teaterföreningen i Mariehamn får 38 500 euro.

Kappsäcksteatern 10 000.

Teater Alandica 25 000.

Åbo Svenska Teater 16 000.

Lumparlab 7 000.

Kompani Nord 5 000.

Teater Kuling 6 000.

Alandia Strings 35 000.

Flera röster 5 000.

Sällskapet Bel Canto 35 000.

– Kulturdelegationen avtalar om ett möte för att diskutera föreningens behov av utökade utrymmen samt finansieringen av dessa, sägs om Bel Canto.

Vidare har ABF fått 55 000 euro för ordinarie verksamhet inklusive utveckling av föreningshuset samt, som ett tredje och sista delbidrag, 10 000 euro för projektet Inkludering genom studiecirkel. Ålands bildningsförbunds ansökan bordlades och behandlas vid mötet i dag.

Alexandra Sjöblom har fått 500 euro i resestipendium för att delta i en avancerad kurs i elddans i Frankrike.