DELA
Foto: Stefan Öhberg

Mer kultur till barnen – om delegationen får bestämma

Kulturstödet ska öka för barn och ungdomskultur, och en landskapskonstnär med barnfokus ska anställas.

Det vill Ålands kulturdelegation i sitt förslag till handlingsplan för 2017.
Ålands kulturdelegation har tagit fram ett förslag till handlingsplan för verksamhetsåret 2017.

– Målen ska uppnås genom att anlägga ett barn- och ungdomsperspektiv vid beviljandet av stöd och stipendier, det vill säga ett slags barnkonsekvensanalys av de beslut som delegationen tar, står det att läsa i förslaget.

Behandlingarna av ansökningarna ska utgå från barns och ungdomars möjlighet att ta del av kultur och att själva utveckla sitt skapande. Detta ska bland annat förverkligas genom att öka den digitala förmedling som Ålands musikinstitut redan tillämpar. Dessutom ska yngre personer vara i särskild åtanke då sakkunniggrupper tillsätts.

Under mandatperioden vill kulturdelegationen ta initiativet till en landskapskonstnär inom barnkultur som ska arbeta övergripande med barnkultur.

– Vi vill rikta insatser som möjliggör eftermiddagsverksamhet i skolans lokaler tillsammans med konstnärer.

Kulturdelegationen vill också ställa krav på föreningar som erbjuder undervisning för barn och unga så att de följer uttalade läroplaner.

I förslaget definieras barn som personer upp till 18 år och unga som personer upp till 29 år.