DELA

Mer bio i skärgården målet

Bio på Åland handlar inte bara om Bio Savoy. På tisdag kväll höll Kultur i skärgården och bioföreningarna ett diskussionsmöte på stadsbiblioteket. Målet är att skapa förutsättningar för bioverksamhet i alla skärgårdskommuner. (På bilden Vikingaborg på Föglö som i biosammanhang kallas Bioborgen.)
– Vi diskuterade hur ska vi gå vidare för att man i alla skärgårdskommuner ska kunna se aktuell film. Slutsatsen blev att skärgårdsbiograferna ska samarbeta. Det viktiga är den lokala förankringen, det måste finnas ett tillräckligt lokalt intresse, bestående av kommunen, några aktiva i bioförening eller annan förening som ansvarar för verksamheten på plats, samt lokal för visning. Lokalt måste det också finnas maskinister och även filmintresserade för filmval med mera, skriver Kultur i skärgårdens projektledare Anita Husell-Karlström i ett pressmeddelande.


Diskussion
Brändö Bio och Brändö kommun representerades av John Wrede och Björn Carneholm. Inger Sundblom och Börje Carlqvist representerade Bioborgen i Föglö. Med var också Dag Andersson från Finlandssvenskt filmcentrum, Pia Rothberg-Olofsson från filmklubben Chaplin, Minna-Lotta Blomqvist från Ålands filminstitut och Mikael Erickson från Leaderföreningen på Åland.
Enligt Husell-Karlström kom man till att biografutrymmen bör iordningställas i alla kommuner.
– Där ska finnas förstklassig utrustning som möjliggör det bästa möjliga vad gäller bild, ljud och användarvänlighet. Stolar och välfungerande mörkläggning är också av central betydelse för att kunna erbjuda en så fullgod filmupplevelse som möjligt.
Skärgårdens biografer skulle enligt denna modell samarbeta med Ålands filminstitut för att koncentrera administrationen. Filmer skulle beställas från Helsingfors eller från Sverige. Meningen är att det skall visas minst tio filmer per biograf årligen. Ett samarbete med filmklubben Chaplin har som mål att även ge möjlighet för skärgårdsborna att ta del även av filmklubbsfilmer.
– En stor fråga är naturligtvis finansieringen. Mikael Erickson från Leader Åland informerade om möjligheten till finansiering med hjälp av Leaderpengar. Det beslöts att alla kommuner kontaktas och att man sedan lokalt beslutar om vem som tar hand om biografen i respektive kommun. De föreningar/kommuner som visar intresse söker sedan gemensamt finansiering från flera håll. Andra möjliga finansiärer än Leader är Ålands kulturdelegation och olika fonder, skriver Husell-Karlström. (jk)