DELA
Foto: Tomi Riitamaa

Meditativ färgglädje i svartvitt