DELA

Med beröm godkänt för fartygsmodell av Ponape

En unik fartygsmodell som saknar motstycke.
Det är Simon Stephens utlåtande efter att ha sett Runar Husells modell av Ponape.
Simon Stephens är kurator för fartygsmodellsamlingen på National Maritime Museum i Greenwich i England.
Folke Husell och jag är angelägna om att få ett expertutlåtande om modellens kvalitet, men också om att låta världen veta vilken enastående fartygsmodell det här är, säger museichef Hanna Hagmark-Cooper.
Som en del av projektet med att nå ut med information om modellen av Ponape, har journalisten Jacobo Brancati bjudits in samtidigt som Stephens. Han skriver bland annat för tidskrifterna Arte Navale och Chasse-Mareé.
– Vi har ett maritimt kulturarv som till stor del är helt okänt ute i världen. Möjligen kan Ponape bli ett sätt att få besökare nyfikna på Åland, säger Hagmark-Cooper som inte gör en hemlighet av att hon helst av allt skulle vilja att modellen kom till Sjöfartsmuseet.
– Nu står Ponape i mitt arbetsrum. Förr eller senare kommer hon inte att stå där, men jag vet inte hur nära förestående en förflyttning är, säger Folke Husell.

En dröm
Folke Husell lät förra året ge ut boken ”Ponape – ett äreminne”. Boken innehåller både ett digert bildmaterial på modellfartyget, och historien bakom modellbygget.
– Det här är varje kurators dröm. Här finns svaret på allt, säger Stephens.
Efter att ha sett modellen är han inte besviken.
– Den är otroligt detaljerad, och tack vare att vi vet mycket både om modellens tillkomst och om Runar som byggde skeppet, ökar värdet ytterligare.
Planer finns på att gå in med en liten kamera inuti skeppet.
– Man kan se möbler utifrån fönstren, och en kastrull som står på spisen i kabyssen. Det skulle vara fantastiskt att kunna erbjuda våra besökare en film med en rundtur i hela skeppet, säger Hagmark-Cooper.

Karin Erlandsson