DELA

Matsmårs på Föglö blir hembygdsmuseum

Matsmårs påFöglö Hummersö blir hembygdsmuseum och hembygdsgård. Garantiföreningen har nu köpt in stället berättar Gun-Britt Guldbrandsson som är ordförande.
Garantiföreningen Matsmårs r.f., som hittills i praktiken bestått av en styrelse skall nu, enligt Guldbrandsson, aktivt börja värva medlemmar och arbeta för att få in pengar för att betala det lån man tagit. Köpet av Matsmårs kostade föreningen totalt 27.000 euro.


Många byggnader
I köpet ingår en tomt på 1,5 hektar som gränsar mot strand och på tomten finns mangårdsbyggnad, lillstuga med härbre, lider med jordkällare, ladugård och en ria.
Tanken är, enligt Guldbrandsson, att göra Matsmårs till ett hembygdsmuseum som också kan fungera som en samlingspunkt och hembygdsgård.
Garantiföreningen fick köpa in gården med alla inventarier, så redan med det finns det mycket att inventera, katalogisera och ordna upp. Enligt Guldbrandsson finns det dessutom, både på Hummersö och runt om på Föglö, många som har saker som man gärna skulle skänka till ett hembygdsmuseum för att på det sättet bevara dem för framtiden.


Inventering i vår
– Under våren skall vi väl komma i gång med inventeringen och till sommaren göra i ordning så att vi kan ha lite samlingar med kaffeservering och lotteri för att få in pengar till föreningen.
I styrelsen finns de som, i likhet med Gun-Britt Guldbrandsson, har sina rötter på Hummersö medan andra kommer från andra byar runt om i kommunen. Vice ordförande är Pia Karlsson, kassör Ywonne Sjögren och medlemmar: Birgitta Holmström, Alfons Boström, Margita Gustafsson, Monica Jansson och Sven-Erik Jansson.
Matsmårs sista inbyggare var Ruth Johansson, som gick bort för ett par år sedan.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax