DELA
Foto: Annica Lindström<07_Bildrubrik>TIDNINGSMAKARE I september ger Mats Löfström ut en tidning om sitt arbete i riksdagen. För en de l av finansieringen står Svenska folkskolan vänner genom ett stipendium.

Mats Löfström ger ut tidning

Riksdagsledamot Mats Löfström har fått ett stipendium från Svenska folkskolans vänner för att ge ut en tidning till åländska hushåll.
Med tidningen vill Löfström informera ålänningarna om sitt arbete som åländsk riksdagsledamot.

– En informationstidning om arbetet i riksdagen, vad som är aktuellt och vad som kommer att bli aktuell i framtiden, säger Mats Löfström.

Stipendiet är på 2 000 euro men kommer inte att täcka alla kostnader. Löfström uppskattar att den totala kostnaden för tidningen kommer att ligga runt 8 000–10 000 euro.

Är det vanligt att riksdagsledamöter ansöker om stipendier?

– Inte vad jag vet. Men jag är tacksam över det externa understödet. Utan det hade det inte varit möjligt att förverkliga tidningen.

Som åländsk ledamot har Löfström inte samma partiapparat att använda som informationskanal för att nå ut till väljarna som de övriga partierna. Han nämner Svenska Folkpartiets tidning Medborgarbladet som exempel och Nils Torvalds informationstidning som Löfström var med och gav ut när han jobbade åt Torvalds.

I tidningen vill Löfström ta upp mer bakgrundsinformation än vad de åländska tidningarna gör.

– Både Nya Åland och Tidningen Åland gör ett bra jobb men har inte utrymme för att ha med allt. Informationstidningen är ett sätt att ge en djupare insyn i mitt arbete.

Tidningen ska bli 16 sidor lång kommer troligtvis ut i början på september. Om det blir fler än en tidning återstår att se. Enligt Löfström har ingen tidigare riksdagsledamot från Åland gett ut en informationstidning om riksdagsarbetet till hushållen på Åland.

– Tanken var först att ge ut den redan under våren men vi insåg att man behöver lite mera tid för att färdigställa den.

Vem kommer att skriva?

– Både jag, mina medarbetare och en redaktionsgrupp.

Blir det fler än en tidning?

– En är planerad, vi får utvärdera och se hur det går.