DELA
Foto: Bernt Josephson

Marthorna vill fira folkdräktens dag

Ålands Marthadistrikts Hemslöjdssektion har som en av sina uppgifter att medverka till de åländska folkdräkternas bevarande.
– Vår förhoppning är att fira folkdräktens dag också på Åland den 5 augusti med en picknick klädd i folkdräkt, skriver de i ett pressutskick.

Inför den stora finlandssvenska sångfesten som hölls 1908 i Mariehamn inspirerade Ålandsbördiga professor Otto Andersson ålänningarna att skaffa sig folkdräkter. För varje kommun skulle man skapa en festdräkt lämplig för allmogen att använda vid fester och högtider.

Som förebild sökte man typiska plagg som använts av allmogen för samma ändamål i bygderna på 1800-talet. Det skulle vara en typisk kvinnodräkt och en mansdräkt för varje kommun.

– Fanny Sundström som var aktiv både i dåvarande Åländska ungdomsförbundet och i Åländska marthaförbundet blev en drivande kraft som tillsammans med sina medarbetare lyckades klä upp många åländska körmedlemmar i nytillverkade åländska folkdräkter på nämnda sångfest, skriver Ålands Marthadistrikt som nu vill etablera en folkdräktsdag på Åland.

Dagen skulle vara den 5 augusti. På den dagen 1885 besökte nämligen kejsaren Alexander III och kejsarinnan Maria Feodorovna (Fjodorovna) staden Willmanstrand. Kejsaren fick då som gåva en roddbåt vilken roddes och överlämnades av åtta folkdräktsklädda kvinnor. Närvarade gjorde också ett hundratal folkdräktsklädda kvinnor och män.

– Detta räknas som den första stora tillställningen då folkdräkter användes offentligt. Det är också anledningen till att man börjat fira den dagen som folkdräktens födelsedag.

På fasta Finland har man börjat vidta åtgärder för att återuppväcka användandet av folkdräkterna och uppmärksammat folkdräktsdagar. I år har Ålands Marthadistrikts Hemslöjdssektion åtagit sig att uppmana till åländskt firande av folkdräktens födelsedag den 5 augusti genom att samlas till en ”vädringspicknick” med glad samvaro för alla klädda i folkdräkt klockan 17 i stadshusbacken.

– De som inte har möjligheter att komma och fira i Mariehamn kan utse en lämplig plats på hemorten att samlas på och fira med picknick klädda i folkdräkt.