DELA

Mariehamnsboken är här

1,8 kilo Mariehamn.
Det är en historik med tyngd Jerker Örjans och Folke Wickström ger ut på stadens födelsedag.
Sedan april 2008 har Jerker Örjans och Folke Wickström jobbat med Boken om Mariehamn.
– Det är ingen traditionell historik. Vi har försökt ta upp det som inte de tidigare historikerna tagit upp, säger Örjans.
Istället för att till exempel lista alla som har suttit i stadsfullmäktige genom åren har de valt att lyfta upp särskilda personer.
– Det är en bok om Mariehamn och mariehamnarna, säger Wickström.
– Vi har druckit mycket kaffe hos tanterna vi intervjuat, säger Örjans.


Nyupptäckter
En del saker visste de genast att skulle ingå: förorterna med dess pensionat och aktiviteter, hamnarna och Wickströms favoritämne; stadsplaneringen.
Men som alla som börjat gräva i historien har de hela tiden hittat nya saker.
Bland annat har de hittat både Algot Johanssons Amerikadagbok och Mats Dreijers anteckningsböcker.
– Dreijer tar upp helt andra saker än de han skriver om i sina memoarer, säger Örjans.
– Vi har fått hålla oss tillbaka, annars hade boken blivit för omfattande, säger Wickström.
Författarna räknar med att publicera flera artiklar om urmariehamnarna under året.
Intervjuerna finns renskrivna och skall ges till landskapsarkivet för eventuell forskning i framtiden.
Till nyupptäckterna hör också Mariehamns första vapen.
– Det har legat i arkiv i 150 år men publiceras nu för första gången, säger Örjans.


Första fotot
Bildmaterialet i boken är omfattande.
– Vi har hittat vad som måste vara det första fotografiet från Mariehamn. Fotografen August Plantin har fotat en grind och några människor i vad som ser ut som en ögonblicksbild men som måste ha varit välplanerad, säger Örjans.
Samma grind som finns på fotot har de hittat på en målning av Anders August Jansson.
– De har gett oss rätt i riksarkivet. Plantins foto har man tidigare trott varit taget i Åbo, men man har gett oss rätt i tolkningen, säger Wickström.
Wickström har också illustrerat historiken med teckningar.
– På allmänhetens begäran blir teckningarna en utställning på Ålands museum, säger Örjans.
Boken om Mariehamn ges ut på 21 februari, på stadens födelsedag.

Karin Erlandsson

karin.erlandsson@nyan.ax