DELA

Manskör Åland vann tävling i Borgå

Projektkören Manskör Åland, med Mariehamnskvartetten som stomme och Tom Björkman som dirigent, kammade i helgen hem priset vid Finlands svenskspråkiga manskörers sångarting i Borgå.
Manskören belönades med vandringspriset Vikingskeppet, som instiftades vid det allra första sångartinget i Mariehamn 2003, det skriver Krister Norrgrann i ett pressmeddelande.
Under fredagen uppträdde sällskapet i Borgå domkyrka, och dagen därpå var det dags för eldprovet – en maratonkonsert med ett 20-tal deltagande körer.
– I juryns skriftliga utlåtande poängteras att Manskören Åland får vandringspriset för att kören jobbat för att trygga återväxten inom manskörsmusiken och lyckats få med nya sångare, samt att kören jobbat för kvalitet och ett fördjupat sångarkunnande inom kören. Juryn upplevde ett fint samspel i kören och en klang som kunde beskrivas som ”sammet”, skriver Norrgrann.
Juryn bestod av skådespelaren Nicke Lignell, operasångerskan Hanna Kronqvist och körledaren Eric-Olof Söderström. (mw)