DELA

Manskör Åland rekordsjunger

Drygt 30 åländska manssångare deltar i ett stort sångarting i Borgå inkommande veckoslut.
Bland annat maratonkonsert och en plats i Guinnes rekordbok står på programmet.
Ålands sång- och musikförbunds nyaste satsning, projektkören Manskör Åland, reser till Borgå på torsdag kväll för att delta i sångartinget som ordnas av Finlands svenska manssångarförbund (FSM). Stommen i projektkören utgörs av Mariehamns Kvartetten, men några nya sångare har också hittat dit.
– Intresset har varit stort, men tyvärr har folk så mycket på gång med jobb och annat, så alla hade inte möjlighet att komma med. Målet med projektkören var att locka nya sångare, och vi har fått med både fyra-fem nya, plus ett antal före detta sångare, så sammanlagt är vi en trupp på 31 personer som åker, vilket vi är nöjda med, säger Krister Norrgrann, ordförande för ÅSMF.
Senast ÅSMF gjorde en liknande projektkörssatsning gällde det damer, och då var deltagandet kring 50 personer.
– Det stämmer bra med proportionerna i vår förening – vi har ca två tredjedelar damer och en tredjedel herrar, säger Norrgrann.
Läs mer i papperstidningen!

Ylva Vikström