DELA

Mångsidigt kring barnlitteratur i vår

Litteratur för alla smakriktningar finns med inför vårens litteraturdagar för barn.
Nytt är att högstadieelevernas program kombineras med de vuxnas litteraturdagar. (På bilden till vänster Monica Andersson, projektledare, och Marie Norrgrann som planerar litteraturdagarna för högstadierna.)
Planeringen av Barnens litteraturdagar 2008 är i full gång. Dagarna, som hålls i mitten av april i vår, följer gammalt välbekant koncept men det ryms också in en del nyheter i programmet. Det framkom på det första informationsmötet på torsdagen.
En nyhet är att högstadieelevernas litterära paket kommer att ingå i de ”stora” litteraturdagarna i början av mars. På det sättet försöker organisatörerna öka engagemanget i just den åldersgruppen.
– Det här är ett försök utgående från teorin att högstadieeleverna kanske funkar bättre bland vuxna, förklarade skolbibliotekarie Elspeth Randelin som sitter i arbetsgruppen för dagarna.


Träffa ministern
I samband med Vimmelfesten, som är för alla i årskurs fem, finns det planer på att eleverna först skall få träffa kulturministern på självstyrelsegården. På det sättet vill arrangörerna tillmötesgå ett önskemål från barnen från tidigare år om att få mingla lite mera. Arbetsgruppen skall nu anhålla om audiens hos ministern.
En tredje nyhet är att man lämnar bort de föräldraföreläsningar som varje år har arrangerats utan att dra publik. I stället kommer man att lansera ett, både i Finland och i Sverige, populärt koncept som handlar om spädbarn och läsning.


Ett tjugotal
Arbetsgruppens medlemmar presenterade en lång lista på ett tjugotal författare, av dem har redan drygt hälften meddelat att de kommer.
Majoriteten av författarna är från Sverige men också finlandssvenska barnboksförfattare och en dansk har inbjudits. Dessutom finns det naturligtvis också åländska namn på listan.
Författarnas alster representerar allt från fakta och populärvetenskap, historia, äventyr och humor till mer allvarstyngda texter.
Under de närmaste veckorna klarnar det vilka alla författare som kommer och då skall skolornas lärare och bibliotekarier bestämma sig för vem de vill att besöker just deras skola och elever.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax

Foto: FREDRIK TÖRNROOS