DELA

Många vill smycka Alandica

– Över förväntan.
Det är juryordförande Robert Liewendahls kommentar till de förslag som kommit in för utsmyckningen av Alandica kultur och kongress. Hela 38 förslag har sänts in i tävlingen om det största utsmyckningsprojektet hittills i landskapet. (På bilden Liewendahl och juryns sekreterare Gunilla G. Nordlund.)
Gunilla G. Nordlund, som är juryns sekreterare och även fungerat som kontaktperson till konstnärerna, är den som främst noterat det stora intresset. Hon har och fått ta emot många förfrågningar kring tävlingen. Intresset för de visningar av bygget som ordnats har också varit stort.
– Många har visat ett verkligt stort engagemang för uppgiften, säger hon.


Utmaning
Enligt Nordlund är det en stor utmaning som deltagarna stått inför.
– Det är ju inte en färdig byggnad utan ett pågående byggnadsprojekt och man måste försöka föreställa sig hur huset och dess utrymmen kommer att se ut. Till exempel foajén får stor takhöjd och mycket fönster och glasytor.


Även långväga
De insända bidragen är anonyma ända till dess valet av verk har gjorts. Först då bryts kuverten med konstnärernas personuppgifter. Några exakta uppgifter på varifrån deltagarna kommer har man inte heller i detta skede, men Gunilla G. Nordlund konstaterar att det handlar om bidrag både från Åland och omvärlden.
– Förfrågningar kring tävlingen har kommit från många länder, till och med från länder utanför Norden, konstaterar hon.


Olika delar
Som Nyan tidigare berättat är utsmyckningsuppgifterna fördelade dels på inbjudna konstnärer och dels på en öppen avdelning. För att smycka entrétorget har konstnärerna Satu Kiljunen, Stefan Lindfors och Markus Kåhre inbjudits och för att smycka stora salens ridå: Barbro Eriksson, Rita Jokiranta, konstnärsgruppen Simka (Simon Häggblom och Karin Lind) samt Jonas Wilén.
Den öppna tävlingsdelen gäller husets foajé.
De inbjudna konstnärerna kommer alla att få 3.000 euro för sina insatser. I den öppna tävlingen får den – eller de – som vinner också 3.000 euro. De vinnande konstnärerna får sedan också normala konstnärliga ersättningar för sitt arbete.


Juryn i arbete
I den tävlingsjury som på onsdagen för första gången bekantade sig med de insända förslagen sitter utöver Robert Liewendahl även Tanja Reuter-Lindén från landskapets konstnämnd, Britt Lindberg från byggnadskommittén, Susanne Procopé-Ilmonen, konstintendent på konstmuseet, Sirkka Wegelius, stadsarkitekt i Mariehamn, Per Wennerstrand, konstnär från Stockholm, Anders Wiklöf från driftsbolaget och Peter Winquist från Ålands konstförening.
Gunilla G. Nordlund är sekreterare utan rösträtt.
Juryn kan också engagera sakkunniga som rådgivare.


Totalsumma
Totalt finns 150.000 euro anslaget för den konstnärliga utsmyckningen av kultur- och kongresshuset.
– Men hela summan går inte till konstnärerna. Också förverkligandet av utsmyckningsförslagen inklusive montering och belysning skall rymmas inom ramen, konstaterar Robert Liewendahl.
I april skall tävlingen vara avgjord.

JAN KRONHOLM

jan.kronholm@nyan.ax